24
- May
2018
Posted By : Shanita Pixler  
Comments Off on Lekker pijpen en beffen geile pjes gratis
Lekker pijpen en beffen geile pjes gratis

lekker pijpen en beffen geile pjes gratis

Ich han dich ezeu gan Ik heb je zo graag, ik hou zoveel van jou. Die man mag ik graag Dae miensj han ich gan. Zich mit ènge of mit get neet gan ha Iemand of een situatie niet graag hebben. Ich han d'r hik, ich han d'r pik, ich han 'm gan, ich gaef 'm gan Een versje om de hik kwijt te raken met ademtechniek: A g'n garaasj Bij de garage.

Dao mós-te neet nao gebieëre Daar moet je geen aandacht aan schenken. An 't geje Aan het schoffelen. Dat zies'te aan 't geliek Dat zie je aan de gelijkenis. Me meus e bietsje gelök haa Men zou een beetje geluk moeten hebben. Gelökzèllig Nuujjaor Gelukzalig, Gelukkig Nieuwjaar. Gelpsj graas Jong gras. E geraje keend Een normaal kind. Get wie Zoiets als.

Waad get Wacht even. Die van Ternejje, da's getuug Die van Ternaaien, dat is getuig. Je kan iemand "krète" met een ijsje. Die ander gaat dan "giele". Dae huit zich get oet ziene gieles Die vertelt onzin. Dae sjöd zich get in d'r gieles Die drinkt veel. Van N 50 Hieër m'ne God van Aoke, wie zit dat keend die bee!

Heer mijn God van Aken, hoe zet dat kind die benen. Een uitbreiding van "mijn god! N 50 41 Övver S'nt-Piëter, neet övver Väöësj Langs waar ga je? Via spv, niet via Veurs. Ten offere goeë HV kw17 Ten offer gaan. Dat zunt gój, wèts te! Dat zunt de gój Dat zijn de goede. Gezegd van personages in de film, de helden tegenover de bandieten.

Die noemt men dan de sjlèchte. De gój kamer, de gój plaatsj De goede, beste kamer. Een sjieke woonkamer die enkel bij feestelijke gelegenheden of hoog bezoek gebruikt werd. Good keend, go vrow, goje maan Goed kind, vrouw, man.

G'n göt aaf Langs de goot af. Hae liet in d'r graaf Hij ligt langs de kant van de weg, in de talud. Hae liet in 't graaf Hij ligt in het graf.

Ich bèn al driej daag graam Ik ben al drie dagen hees. Daarom werden paarden of schapen bij   of na koeien als begrazer van dit gras gebruikt.

Heej a g'n grens Hier aan de grens. E greunt, 'ne greune, 'n greun zelfst. Voor de -t bij e greunt, vergelijk met de -s in het Duits: Greunewjeg, aan d'r moe: E groeët, 'ne groeëte, 'n groeëte zelfst.

Zeker als de boer nog extra bemesting toedient, is dit het jonge, eiwitrijke gras waar de koeien zich te barsten aan eten en 'buik'- of beter penspijn en 't schijt van krijgen. Dae haat veul groond Die heeft veel grond, landeigendom. Op 'ne groond, op d'r groond mod. Go groond Goeie grond, bebouwbare aarde. Op de groskès houwe Op de dikke trom slaan.

Vör de groeëte broonk houwe ze in Sint Pieëter ng groskès op raar Voor de grote processie hadden ze in Sint-Pieters-Voeren een dikke trom op wielen. Ee g'n han In de handen. Me is neet zoe aod wie de heng, mè wie de teng Men is niet zou oud als de handen, maar als de tanden. Van d'r haas gepoept 'ne hele snelle, snel uit de voeten maken. E hael sjtök laer Een hard stuk leer Hael kalle Hard spreken, ook figuurlijk.

Hae sjnapde zich 'ne kuul en heef nao die nötse priej Hij pakte snel een stok en sloeg naar dat vieze beest. N 50 42 De houding van een douanier die zich verstopt, om op het gepaste moment tevoorschijn te springen en iemand staande te houden. Raamwerk aan de voor- en achterkant van een hooiwagen om te beletten dat hooi- of strobalen er af vallen en om te kunnen stapelen.

Men wedijverde om ter mooist te stapelen en zeker in een goed verband, zodat de geladen wagen de soms hobbelige weg naar huis overleefde. De halfwin baatte een kasteel hoeve uit met verdeling van de opbrengst tussen de heer en de uitbater. Mit hamer en bètel Met hamer en beitel. Wordt in moe nog gedaan tijdens de kermis. Vroeger een levende haan, nu een dode gans. Doe hings Jij hangt.

Niet zo kwaad bedoeld. N 50 43 Wie ouwer d'r bok, wie heller 't haoën Hoe ouder de bok, hoe harder het gewei. Es te neet maks das te voet köms hou ich dich op dieng häöën Als je niet maakt dat je weg komt, sla ik je op je kop.

E klè höpke Een klein hoopje, een klein lief kindje. Tössje häökskes Tussen haakjes. Dat liekt in wiej häök Dat ligt hangt in verre haken. Dat is nog lang niet zeker, er kan nog van alles veranderen. Pas wanneer deze pot omviel kwam de ziel weer vrij. Ich haol, doe heuls, hae heult. Dan häöpt 't zich Dan wordt het meer. Ee g'n haor In de haren. Hose broek , deens: Haoze sjtoppe Sokken stoppen. Haren, met hamer kloppend het zeisblad scherpen en dunner maken.

V'r geunt nao heem, v'r geunt op heem a orig. We gaan naar huis. Een bezempje van 20 cm, gemaakt van dunne wortel bijeen gebonden. Dit voorwerp diende vooral om het melkgerief schoon te maken. Dat is e helt Dat is een meisje met een hard karakter. Hèl vlot Heel snel. Hel mich dat nog 'ns Doe dat nog eens voor mij. Dao heb ich op geheld Daar heb ik op gezwoegd. Hèllige nach Heilige nacht, Kerstavond, de avond voor Kertmis.

Op g'n Plaank drage ze helpe a g'n brook Op de Plank dragen ze bretellen aan de broek. Als je steeds maar vraagt voor gratis hulp kent men het woord helpen op het laatst niet meer, krijg je geen hulp meer.

Helsj zieë Begerig zijn. Zich hensjele Ruzie maken met elkaar. Ee d'r herres In de herfst. De uitgang -ter betekent boom gelijk dendro en het eng. Stamppot van drie delen aardappelen, één deel appelen en één deel gebakken uien. V'r sjtunt hie in d'r hinger We staan hier in de weg. Ich höb, doe has, haeë haet, d'r höbt. Hockse driete ee g'n bokse Hocksen schijten in hun broek, kinderscheldrijm.

Op g'n hoeke Op de hurken. Ee g'n hoes, um g'n hoes, ater g'n hoes In huis, om het huis, achter het huis. Nao g'n hoes eroet goeë Naar buiten gaan. Mienge vinger klopt wie 'n hoesklok Mijn vinger klopt als een huisklok, bij een ontstoken vinger. Want dan komt er weer voldoende water om de molen te doen draaien.

In België en Frankrijk zijn er vele plaatsnamen als Hout-si-plout. Väöl hoevaat op 'ne zak Veel gepronk. Hoevaerdigheed brink dich dèk väöl elend Opschepperij mondt dikwijls uit in ellende. Maat met een inhoud van een halve liter. Blaos mich op 't höjt Je kunt me wat. Een bos hooi in een emmer kokend water en een half uur laten trekken. Drie maal daags een emmer in plaats van de melk. Ook nadat er medicijnen beschikbaar kwamen, werd het advies nog dikwijls gegeven.

Hollender, braobender, sjpekvraeter, koekoek! Hollander, Brabander, spekvreter, koekoek! Hae wónt op 't Hollensj Hij woont in Nederland. A g'n honestel Bij de kippenstal. D'r hook um De hoek om. Gaef 't an de hoondere Geef 't aan de kippen. Ater de hoonder a Achter de kippen aan. Zoe kraank wie enne hoonk Zo ziek als een hond. Wen's te bie d'r hoond sjlöps, dan vings te de vluë FJ Als je bij de hond slaapt, loop je de vlooien op.

Slapen onder één deken, geeft dezelfde streken. Op d'r hoond kaome Zich in zijn plan vergist hebben en de gevolgen dragen. An d'r hoond Aan de hond, maar ook: E zön dieke wèsp Zo'n dikke wesp.

Tegenwoordige omschrijving van de hoornaar, omdat men de naam van het insect niet meer kent. D'r Hösj Aanduiding van een persoon met de naam Heusschen. Hod dich, hod uch good Hou je, hou u goed. Hod dich good gezaote Hou je goed gezouten. Hae wirkt dat 't huult en mölt Hij werkt dat de stukken er af vliegen JN. Doe huuërs of doe huuësj. Dan laot ich dich get huuëre. Dan laat ik je wat weten. Luister eens hier du: Huuj d'r daag Heden ten dage, zie allewiel. Dieësdeg Wat voor een dag is het vandaag?

De hoeveelste is het vandaag? Er zijn er die zeggen Dat wuur nog 'ns 'n gooi iedei Dat was nog eens een goed idee. Onder de boeren is er onzekerheid over het feit of deze dieren "an de keu zoeke" bij de koeien melk zuigen. Ieëte make Eten klaarmaken. Noon make middageten klaarmaken. Ieng, a g'n -: Op 'n ies Op het ijs. A g'n Ing aan het Einde. Op de jaad goeë Op jacht gaan. De jaad ès op De jacht is open.

Da's niks mie jaad Dat is niks meer waard. Zich get van z'ne Jaan make Veel ophef maken. Hebs te jarpele geplaant? Heb je aardappelen geplant? Commentaar als je je schoenen uit doet en de dikke teen komt door de sok heen.

Dae jas ziet oet of went d'r hoond 'm ee g'n koont hèj gehad Die jas ziet er uit alsof de hond 'm in z'n kont heeft gehad. Op de jats zieë Op stap zijn. Jetteke Haccourt-Weustenraad, kruidenierster in Veurs. Wie-te joonk waor Toen hij jong was.

Gèt va Judas nao Pilates lope Wat van Judas naar Pilatus gaan, doelloos van hier naar daar gaan, rondtoeren. Dómme kaal Domme praat. Kaal van de luuj Kletspraat. Loeëze kaal Praat om iemand om de tuin te leiden. Sjtrange kaffee Sterke koffie. Dan eerder sjpraeëke mod. Kalle wie die va Voere of wie ee Voere Spreken zoals die van 's-Gravenvoeren of zoals in 's-Gravenvoeren. Mit kalle versjteet me zich Met spreken krijgt men een goede verstandhouding. Ich kal, doe kals, hae kalt. Neutraler dan "kap" dat misschien een beetje denigrerend is.

Hae haat gènge kamaow ee Hij heeft geen fut. De gooi kamer De goede kamer. Hae haat neet väöl kamouw ee Hij is niet erg levendig. Dat is inge dae haat kamouw ee Dat is iemand die moed heeft. Café, feestzaaltje, kantine bij camping Rusticana in Moelingen. Het begint koud te worden. Infectie na eenverwonding waarbij veel avitaal weefsel ontstaat b. Met risico op amputatie. Övver de kaoëd sjtoeë Over de koord staan, dwars liggen. Komt van het beeld van een aangebonden koe die onwillig met een poot over het zeel aan de voorkant gaat staan, buiten haar terrein.

Deze naam schijnt te wijzenop de "hebzucht" van het diertje de veldhamster. Men vergelijke met het Nederlandse "Geldwolf". Käöëte Kieëre, a g'n: Hae zaat hae kieëm Hij zei dat hij kwam, hij zei dat ie zou komen. Kóm neet te käöt Kom niet te kortbij. Dóch de kap aaf Zet je muts af. Rochuskapel op de Plank. Went 't rent bie d'r pasjtoeër, dröppelt 't bie d'r kaplaon Wanneer het regent bij de pastoor, druppelt het bij de kapelaan, de een heeft voordeel van de voorspoed van een ander.

Aan de voorpoot groeit de binnenste teen harder en krom, aan de achterpoten is dat de buitenste teen. Kasjtieële make Kastelen maken, als er regen in de lucht hing tijdens de hooitijd, werd het hooi op kleine hoopjes ca. Zo werd enkel het bovenste deel nat, en droogde dan ook weer snel op. Mak toch neet zoeväöl kattepoekele maak toch niet zoveel moeilijkheden, doe toch niet zo moeilijk.

Króm kinger pese óch! Scheve zaken deugen ook. Kinkers, lastpaardjes met aan weerszijden een mand. Ee 's-Gravevoere nao 'n geboerte waor dat neuge daag ee ge bèd, daonao gong de vrow heure keerkgaank doeë, ummer der ierste kier dat ze op g'n sjtraot kaom.

In 's-Gravenvoeren na een geboorte was dat negen dagen in het bed, daarna ging de vrouw haar kerkgang doen, steeds de eerste keer als ze op straat kwam. Doe bès 'n groete keëts, mer doe gefs gee leech Jij bent een grote kaars, maar je geeft geen licht, gezegde tegen iemand die je in het licht staat.

Ee g'ne kelder In de kelder , d'r kelder ee De kelder in. Kelders i genne Pley, wijnmerk van Jean-Marie Ernon uit sgv. Dient dan nog als koeienvoer.

Kètte, ee g'n sgv: In de Stashaag zwierf een spook helemaal omhangen met lange koekettingen. Vroeger was er een wegje naar toe om water te gaan halen. Dit wegje lag in 't verlengde van de "Loesberggets" en men noemde het "de Keunkelgets".

Op 'ne vieze kieër Eens heel onverwacht. Dao han ich neet mie nao gekaeëke Daar heb ik niet meer op gelet. E kiet havver Een korrel haver. Hae kräg zich e kiet of drie, gee kiet Hij nam zich een korrel of drie, helemaal niks.

Gee kiet vertroewe Geen greintje vertrouwen. Blief op dienge kievief Blijf op je hoede. Kermis in betekenis verruimd: Da hot v'r kirmes dan houden we een familiefeest onafhankellijk van de dorpskermis. Vör de kommuunje van d'r Zjaak zeet 'r op d'r kirmes gerope Met de communie van Jaak zijn jullie voor het feest uitgenodigd.

Kirmes ee g'n höl Kermis in de hel, als de zon schijnt terwijl het regent. Nao de kirmes naar de kermis. Ze liet 't kaof sjtoon, want 't waor tied veur nao de kirmes te goon. Het is allemaal wat zei Bet, het is me wat , en gaf de geit wat, ze liet het kalf staan, want het was tijd om naar de kermis te gaan, een versje moe dat al eens gezegd wordt in gezelschap als men even stil valt met praten.

Kirmes in de hèl Kermis in de hel, als de zon schijnt terwijl het regent. Langs gewestweg nabij Hagelstein, m richting Magis. Klabberdows, dao laog ich Plots lag ik daar. Klamme vör sjtacheledraod a g'ne paol te naegele Krammen om prikkeldraad een aan paal te nagelen.

Dalik kries te klatse op dien batse Dalijk krijg je klappen op je billen. Pierre, zèt de klauwe ee g'n aeëd, 't geit neet väöroet! Madam Vreuls van g'n Eiken zei dat vroeger tegen haar man als ze de kruiwagen langs de holle weg omhoog duwde en hij de kar trok. D'r klauw van e mèlkmassjieng De klauw is het onderdeel waaraan de vier zuigspenen zitten. Dieke klauwe Dikke, zware stenen. E klèngt, 'ne klènge, 'n klèng zelfst. E kleesper wiefke, vröwke, menneke Een tenger wijfje, vrouwtje, mannetje.

Bijna een staande uitdrukking. Zoondigse klèjer, gooj klèjer Zondagse kleren. Däör de waeëkse klèjer, wirkklèjer Door de weekse kleren, werkkleren. Vogels werden gevangen met een getralied bakje, waarvan het deksel kon dichtklappen. Ee g'n heng kletsje en op de batse of op de vot kletsje In de handen klappen en op de billen of het achterwerk slaan.

En ich de kloeëte n'op En ik maakte dat ik weg kwam. D'n örreme kloeët De arme zielepoot. De mèlk kloetsjt in zienge boek De melk klotst in zijn buik. Sjnook, sjpook, driet in d'n brook, da bès te zoondegs klook! Senterklaos, pees ee g'n haos, sjiet in d'n brook, da bès te zoondegs klook!

Dóch d'ch get op d'ne klutsj Zet wat op je hoofd. Hierin komt knap van het middelnl. Laeg knabbe ater g'n raar Leg stukken hout achter de wielen. Uitgehold stuk tak, waarin een houten pin past, en waarin vooraan een stop word gestoken.

Bij comprimeren van de lucht in de buis door vooruitstoten van de pin ontstaat een overdruk. Als de stop het niet meer houdt ontstaat een knal. Ich sjtoeët mich ming knäöëk aoëpe Ik stoot me mijn handen kapot. Ich bruuj nog mit dieng knäöëk de paeren oet g'ne boom Zwijg jij ouwe! Ik gooi nog met jouw botten de peren uit de boom. Nao g'n Knap op. Da bruje ze e knepke ee g'n sjaol Dan smijten ze een vijf centiemstuk in de schaal, bij de collecte in de mis. Wen's te 'ne knien wils vange, mos te 'm zaot op d'r sjtoets liegke Als je een konijn wilt vangen, moet je hem zout op de staart leggen.

Als je zover geraakt, kun je hem ook zo pakken, dus als je mensen of taken behoedzaam benadert, lukt het dikwijls gemakkelijker om iets voor elkaar te krijgen. Kniengshaag, a g'n, of Knienshaag: Percelen links en rechts van de de Knipkesweg, van Verloren Kost naar Kwinten. N 50 45 Doer merg en knoeëk Door merg en been. Doe kuns get knóttere Jij kan wat mopperen. Ouwe knótterpót Oude zeurpiet. Bruuj get knule n'op 'e vuur Smijt wat stukken hout op 't vuur. Kobes ee g'ne -: Tösje twellef en eng, is aal 't koed op geng sgv Tussen twaalf en een is al het kwaad op gang, na middernacht gebeuren de slechte dingen.

Is actiever dan fr: Ieëme'n op koerang zitte Iemand iets aanleren. Koers vare Wedstrijd rijden, met name fietsenrennen. Hod dich koesj Hou je rustig. Kokeleboom sjloeë De koprol doen. Kokkerel mit sjmik Speeltol met zweep. D'r büro van de kómmieze Douanekantoor, grenskantoor. Te kommunie goeë mod. Wat haas te noe wèr agevange, konkernool? Dat mos te neet doeë, mie konkerneulke Wat heb je nu weer gedaan, deugniet?

Dat moet je niet doen, mijn deugnietje. Ich goon oeë d'r könning te voot geit Ik ga waar de koning te voet gaat, naar het toilet. Als de hoogdrachtige koe bij het liggen de binnenkant van de vagina uitstulpte besmettingsgevaar! Aeët dich e sjtök kook, krieg ich mich nog e keukske Eet je een stuk taart, neem ik mij nog een koekje.

Het wordt nadien geploegd dwars op de langsvoor. Doe kals wie Pieëtres ee g'n koreente smv Jij geeft gefantaseerde informatie. Wie Powles ee g'n koreente dpl Verstrooid. Beide gezegdes lijken hun oorsprong te hebben in de "brieven van Paulus aan de Korinthiërs".

Op kot zitten Op studentenkamer wonen. Um d'r kraom Rond het huis. Krepkes mit appel Uitgebraden spekjes met appel. Die van d'r kras De vuilnisophalers. Moesj krasj verbastering van "bouger la krasse.

Dooch dich 'n kravat ee Doe je een stropdas om. D'r kreeg va vèttieën achtieën De oorlog van ' Va vör d'r kreeg Van voor de 2e w.

Vertèlle övver d'r groeëte kreeg va Vertellen over de grote oorlog De krengde a g'n beum Boomziekte. Krèt d'r jóng neet Pest die jongen niet zo. Door op nadrukkelijke wijze een stuk vla op te eten, terwijl de ander geen heeft. Dat ès de luuj krète Als iemand op verschillende manieren huis, kleren, Doe krèts, hae krèt.

Zit hie 's 'ne kriebel Zet hier eens een kriebel, handtekening. Krieg dich e bölke Neem je een snoepje. Ich krieg, doe kies of doe kries, hae kiet of hae kriet. Ich ha gister 'ne breef kraege Ik heb gisteren een brief gekregen. Kried uch aaf, 't ès riestevlaam Bedien u, het is rijstevlaai. Ook humoristisch bedoeld als er helemaal geen vlaai is.

Krieg mich de vlaam 'ns Haal mij eens de vlaai. Väöësj is käöët a g'ne Krindel Veurs ligt kort bij de Krindaal. Nao kristelieër goeë Naar de catechismusles gaan. Ich kroep kroe~p , doe kruups, hae kruupt. Oonkroed kroewe Onkruid wieden. Has te krómpiere geplaant? Als je je schoenen uit doet en de dikke teen komt door de sok heen. Wat bes doe krötteltig huuj Wat ben jij kregeling vandaag. Ee g'n krözjelesjtruuk In de kruisbessenstruiken.

Zich e kruuts make. Zichzelf een kruisteken maken. Op 't kruutspeunt Op het kruispunt. Pas op, of doe kukels dao vanaaf! Pas op, of je dondert daar vanaf! Kuulsjes, ee g'n -: Kuum kuu~~m kuumke kuu~mke: Dat is 'n kuum, die! Dat is een vrouw die altijd iets op te merken heeft. Kwaeëte a g'n heng Eeltplekken op de handen. Kwaeëte a g'n vingere Eeltplekken op de vingers. Kwaeëte oonder g'n erm Eeltplekken onder de armen gezegd van iemand die niet graag werkt.

Kwakhaag, ee g'n -: Die haant kwatsj middee Die hebben ruzie met elkaar. Kwètsj dich de krompieëre prak je de aardappelen De paere waore gaans gekwètsjt wie ich heem kaam De peren waren helemaal geplet toen ik thuis kwam. De kapotte kat mèt de kwettelen oet De dode kat met de darmen eruit. Vör te laache Om te lachen, voor de grap.

Dat waor 'nt vör te laache Dat was niet om te lachen, was ernstig, kwam hard aan. Dat zów vör te laache zieë! Dat zou om te lachen zijn, dat is belachelijk! Da laach-se dich kapot Dan lach je je dood. E laamt, 'ne lame, 'n laam. Doe bès te sjlum veur op 't laand, doe mos 't water op Jij bent te slim voor aan wal, jij moet gaan varen.

D'r lange De lange, persoonsaanduiding. E langt, 'ne lange, 'n lang. Zèt d'r tv 'ns get laanksemmer! Naamsverandering onder invloed van een verkeerde benaming op een topografische kaart. Haol 'ns 'ne laeëpel vör d'r Zjeng Haal eens een lepel voor Jean. Doe has e fie laeëveke Jij hebt en mooi leventje, zorgenloos, hoeft niet te werken. Laege zak Lege zak, vloeknaam. Doe les, hae laet, d'r laet. Ich laef, doe lefs, hae left.

Ich laes, doe lus, hae lust. Noe haant v'r bezeuk gelaje Nu hebben we bezoek geladen, ongenood bezoek dat niet snel van opstappen weet. Laaj de kaar 'ns Laad de kar eens. Die hant get hoevaat gelaje Die hebben nogal wat hovaardigheid bij zich Da has t'm óch gelaje Dan heb je hem ook geladen. Als je hem te zeer aanhaalt, zit of loopt hij je ook in de weg. Ich laaj, doe lits, hae lit, d'r laadt.

Ich loeëd, doe loeëds, hae loeëd, v'r loeëte, d'r loeëdt. Lang mich d'r raeëk 'ns Geef mij de hark eens aan. Da kries te èng gelangd Dan krijg je een oorvijg. E laoëk is e laoëk Een gat is een gat. Ee ge laoëk In het gat. Daeër zeet mich läöne Jullie zijn nietsnutten. Da gunt ze nao d'r dins vör e lepke te laege Dan gaan ze naar de dienst om 5 centiem in de schaal te leggen bij de offergang. Wat zuus doe gelebsjt oet! Wat zie jij er belabberd uit!

An de mèlk lebsje Aan de melk likken. E lift, 'ne leve, 'n leef   zelfst. E leme huuske Een lemen huisje, vakwerkhuisje. Die ko haat de leier opvraeëte Die koe heeft de ladder opgevreten: D'r angs op e lief jage De schrik op het lijf jagen.

Zich liegke Liggen gaan. E loeëk ee d'r daag Een gat in de dag. Ich sjtoeët dat loeëk toe Ik gooi die kuil dicht, vol. D'r   loeëze sjpaele Zich dom!

Ee g'n loeët In de lucht. Dörch g'n loeët Door de lucht. Dat kaof es loer het kalf is vertraagd in zijn reacties. Van dit waer waeë-s-te loer Van dit weer word je neerslachtig. Lopen gaan, er vandoor gaan, wegrennen.

Ook figuurlijk, bijvoorbeeld als het stinkt. Löts vèlt ee g'ne pöts Straks valt in de put, van uitstel komt afstel. Die va Luuk driete va truuk Een weinigzeggend rijmpje, om de draak te steken met de Luikenaars.

Ich sjtoeët mich dat ee g'n maal Ik steek me dat in mijn zak. Maarja, Majja of Maj: Nao g'ne maat Naar de markt. Op g'ne maat Op de markt. Hae makt zich niks d'roet Hij laat zich er niet door uit zijn geestelijk evenwicht brengen. Ich maak, doe maks, hae makt. Bóttermèlkse makkei is get pittiger es makkei va aafgedriejde mèlk Witte kaas gemaakt van karnemelk is wat pittiger dan witte kaas gemaakt van afgeroomde melk.

Mallig de hellef Ieder de helft. Ee g'n Malt In de Malt. E gaans deel man Mannen. Manjebo a g'ne -: Liene maogt, mèh waal truuk gieve! Lenen mag, maar wel terug geven! Op een bord met drie concentrische vierkanten waarbij de zijden op de helft met elkaar verbonden zijn en de hoeken en snijpunten bezet worden met 2 x 9 speelstukken.

Bier met een scheut cola. Op ze meester kaome Ondervinden dat men niet doet wat men wil. Ouw mem Zeveraar, zeurkous. Ee Täöve hat zich ènge doeëd gemèngeld In Teuven heeft zich iemand dood geschud, als serieuze grap gezegd als iemand te lang de kaarten schud. Vooral van belang bij het koejónge waarbij ervaren spelers de kaartvolgorde van het vorige spel proberen te onthouden.

Voere alaaf, Mennekesput en Kattegraaf. Voere alaaf, Oakergats en de Sjtadshaag. Voere alaaf, Sjietekamer en 't Wit Pjaard. Oeze heemet dat es Voere, joa Voere alaaf. Refrein van het carnavalslied van De Waggellerre Als een meid of knecht in dienst genomen werd betaalde de "heer" als bezegeling van de afspraak een "mè-penning".

Dit was doorgaans een vijf-frank-stuk. Als de meid of knecht niet kwam opdagen dan moest dit geldstuk teruggegeven worden. Maar niet heus, bijvoorbeeld na een belediging of benadeling. Wèts dich wat dae zienge mestie is? Weet jij wat zijn beroep is? Ee g'nne mèts In maart.

Dan zèt v'r dem in te mids Dan plaatsen we die of hem in het midden. In te midde In het midden. Vaeër mienke Wij meenden. Nog 'nt vör 'n miljoeën Nog niet voor een miljoen. Minuutsje of uun minuut fr: Wat d'r kop vergit mótte de bee misgaele Wat het hoofd vergeet, moeten de benen ontgelden.

Ich han d'r mismood Ik voel me mismoedig. Mit en mit haat 'n al z'n kammeraote verlaoëre Stuk voor stuk heeft hij al zijn kameraden verloren.

Mit en mit és dae gaanse 'n hook groond van häöm waoëde Beetje bij beetje is dat hele stuk grond van hem geworden. Hottentotte mjeule, v'r rije nao de meule, v'r rije nao d'r Roejebösj, op 'ne dieke kwakvrösj. Misschien wordt reidansen bedoeld. Maar ook in Moelingen gebruikt men vware voor rijden in tegenstelling tot Maastricht.

Op 'ne kwakvrösj kikker zou men dan vware? Hae heef 'm piefedepaaf ee g'n moel Hij sloeg hem bam-bam op zijn bek. Wen's te te good bès, wes te van de muus opvraete Als je te goed bent, word je door de muizen opgevreten.

Twei mond laej Twee maanden geleden. D'r mond is roeëd De maan is rood. Die kreem is zich good an 't bajere in d'r mooj. Ze is nogal begaid Die zeug is zich goed aan het baden in de modder. Ze is nogal vies. Hod dich moonter Houd je goed, houd je gezond. Moorzellig alleng Moederziel alleen. Doe vieze möp Jij viezerik! Wie mösje op 'ne haop terf Als mussen op een berg tarwe, als de kippen er bij. Good gemötst Goed gemutst. Iemes murg kriege Iemand vermurwen.

De naas nao De neus na. Op 'n naas Op de! Deep ee g'n naat Diep in de nacht. Al daag naat Elke dag nacht, altijd miserie en ellende. Rechde naeve moe Rechte, directe neven. Kóm neet te nao Kom niet te kortbij, nabij. Nao gaen zie goeë Doodgaan, sterven. Ich höb d'r hik - Ich höb d'r kik. Ich höb 'm noe - Ich höb 'm daan. Ich gieëf 'm aan - M'ne naobermaan. Versje om van de hik af te komen.

Ee näögetieënhónderd en In negentienhonderd zoveel. Hae let sjtillekes nao hij houdt er langzaam mee op. Hae haat mer näölekes gekäeke Hij heeft maar nauwelijks gekeken. Dat waor mer näölekes Dat was maar op het randje. Naovenant mit wae dat's te kals Naargelang met wie je spreekt. Dat is naovenant Dat is naargelang het uitkomt. Laeg dat neer Leg dat neer. Lot de kaar neer Kiep de slagkar neer. Ich wèt 't 'nt Ik weet het niet. Hae zaat 'nt väöl Hij zei niet veel.

Kan ich och 'nt väör Kan ik ook niks aan doen. Neem dich in aat! Greune nieëgel Magere, tengere deugniet. Met merkwaardig voorgevoegde n-, van 'ne iegel, die zelfs in het meervoud behouden blijft. De Niegel De egel, bijnaam van een vroegere kruidenierster in Moelingen.

Omdat de kinderen in de winkel nergens aan mochten komen! Op 1 april werden kinderen gestuurd om een onsje niegelzaod te kopen. De Niegel, zich bewust van haar bijnaam, werd kwaad: In d'r noeëd In de nood. Väöër zienge noemer goeë Voor zijn dienst nummer gaan, in militaire dienst gaan.

Noërbrig, Noërberg of Noërbik: De grens tussen beek bik en bach beg, brig ligt ergens tussen teu en sgv. Wat noews ee Voere? Welk nieuws in sgv? Ich weet 't nöjjernoeëts Ik weet het ternauwernood, ik weet er feitelijk niet veel van af.

Speciaal bij carnaval gegeten. Hae hat zich nöts gemakt Hij heeft zich vies gemaakt. Oongenuujd is och debie Er is iemand bij die niet is uitgenodigd. Nuuj waeëk, jaor, kier Volgende week, jaar, keer. Noe bèn ich 's nuuj Nu ben ik benieuwd. Gelökzèllig Nuujjaor, de vot vol haor, de nak vol nietele, da kèns te dich 't gaans jaor kietele Nieuwjaarsrijmpje uit Moelingen. Doch nietele zou oorspronkelijk niete neten zijn. D'r odder is dao De leeftijd is er, men heeft er de leeftijd   voor.

Löts kries te èng an 'n oeër Dalijk krijg je een draai om je oren. Löts kries te d'r get um g'n oeëre Dalijk krijg je een paar oorvijgen. Hae haat èng um g'n oeëre Hij heeft teveel alcohol gedronken.

Hae waor in 'n oeër gesjaore Hij zat met de gebakken peren. Wie laat ès 't op 'n gooj oer? Hoe laat is het op een goed uurwerk? Op 'n oer kieke Op de horloge kijken. Wat oer is 't? Hoe laat is het? Een mooie tijd om naar huis te komen! Op de oer kaome Op tijd komen, klokslag. De laamp oetblaoze De petroleum lamp uitblazen, na de wiek laaggedraaid te hebben. De laamp oetdrieëne De electrische lamp uitdraaien.

Die geunt oeteree Die gaan scheiden. D'r op oetgoeë Uitgaan, stappen. Gaank oet, of korter: Ga naar buiten, of korter: Ben je je daar groter, rijker, sjieker gaan voordoen dan je bent?

Ee g'n oethaot In de lente. A g'n oethaot In de lente, bij het begin van de lente. Hae haat zich oetgehotte dat 'n 't paeëd nog 'n waeëk däöët broeke Bij de verkoop heeft hij bedongen dat hij het paard nog een week mag gebruiken. Keuns te 't oethotte? Kun je het uithouden? Tegen een luierik gezegd. Meester vör de kat oet te jage? Is die baas om de kat naar buiten te jagen? Kums te oet nao de communie? Kom je naar buiten na de communie?

Da moos te och däöre d'rväöër oetkaome Dan moet je ook durven er voor uit te komen. Op d'r oetkiek sjtoeë Op de uitkijk staan. Die koo is gaans oetgemergeld Die koe is helemaal uitgemergeld. Wie ziet dat oet mit dich? Spion wordt gevangen en misbruikt. Kim Holland wordt anaal genomen Duur: Kim Holland deepthroat gangbang Duur: Sensuele massage met een flink spuitende lul Duur: Blondje geneukt op kantoor Duur: Milf krijgt alles Duur: Dikke tieten amateur Duur: Blonde babe wordt lekker genomen Duur: Lief Aziatisch meisje neukt er op los Duur: Milf Jennyfer berijdt een jonge vent met een grote lul Duur: Uta Kohaku handjob Duur: Aletta krijgt een massage Duur: Blondje laat zich neuken door een andere vent Duur: Vuisten met een jongen Duur: Sexparty met geile sletten Duur: Braziliaanse lesbische meiden Duur: Megan luistert naar Kelly Duur: Getrouwde vrouw wordt hard geneukt in een taxi Duur: Kim Holland anaal gangbang Duur: Zoon en moeder neuken elkaar na massage Duur: Knappe blonde tiener zit in een harde gangbang Duur: Katja Kean casting Duur: Sex met milf Duur: BDSM geile italiaanse meid in een gangbang Duur: Twee blondines hebben buitenseks met 1 vent Duur: Kagney Linn Karter heeft een gangbang met 4 negers Duur: Seks met twee tieners Duur: Adana neemt grote lul Duur:

...

Dikke leuter thaise massage sex

Blondje voorkomt burnout van opa. Threesome with 2 freaky babes. Dikke paal in de stripclub. Blond sletje gaat vreemd met de vader van haar vriend.

Sexy tiener sletje heeft een oogje op vrouwelijke loodgieter. Babe likt de anus van gespierde hunk. The business of woman.

Papa neukt meisje in bijzijn van slapende zoon. Skinny teen loves to fuck the old guy. De camera draait, jonge tiener lesbiennes zijn er klaar voor. Perverseling houdt een orgie met 4 oma's. Lesbische milfjes gaan in ondertrouw.

Joost krijgt per ongeluk een stijve van zijn stiefmoeder. Jochie vervult zijn fantasie met geile oma. Chloe showt haar nieuwe lingerie setje. The art of licking pussy. Masturberende Chloe word verrast door een dikke lul. Sexy mature 47 heeft een oogje op de timmerman.

Nederlandse oma word keihard geneukt. Meisjes plagen kutjes vragen. Zuigen op een harde clit. Vriendinnetjes bezorgen elkaar een intens orgasme. Ashley Joi kleedt zich uit voor de camera. Spion wordt gevangen en misbruikt. Kim Holland wordt anaal genomen Duur: Kim Holland deepthroat gangbang Duur: Sensuele massage met een flink spuitende lul Duur: Blondje geneukt op kantoor Duur: Milf krijgt alles Duur: Dikke tieten amateur Duur: Blonde babe wordt lekker genomen Duur: Lief Aziatisch meisje neukt er op los Duur: Milf Jennyfer berijdt een jonge vent met een grote lul Duur: Uta Kohaku handjob Duur: Aletta krijgt een massage Duur: Blondje laat zich neuken door een andere vent Duur: Vuisten met een jongen Duur: Sexparty met geile sletten Duur: Braziliaanse lesbische meiden Duur: Megan luistert naar Kelly Duur: Getrouwde vrouw wordt hard geneukt in een taxi Duur: Kim Holland anaal gangbang Duur: Zoon en moeder neuken elkaar na massage Duur: Knappe blonde tiener zit in een harde gangbang Duur: Katja Kean casting Duur: Sex met milf Duur: BDSM geile italiaanse meid in een gangbang Duur: Twee blondines hebben buitenseks met 1 vent Duur: Kagney Linn Karter heeft een gangbang met 4 negers Duur: Seks met twee tieners Duur:lekker pijpen en beffen geile pjes gratis

Ich han dich ezeu gan Ik heb je zo graag, ik hou zoveel van jou. Die man mag ik graag Dae miensj han ich gan. Zich mit ènge of mit get neet gan ha Iemand of een situatie niet graag hebben. Ich han d'r hik, ich han d'r pik, ich han 'm gan, ich gaef 'm gan Een versje om de hik kwijt te raken met ademtechniek: A g'n garaasj Bij de garage. Dao mós-te neet nao gebieëre Daar moet je geen aandacht aan schenken. An 't geje Aan het schoffelen. Dat zies'te aan 't geliek Dat zie je aan de gelijkenis. Me meus e bietsje gelök haa Men zou een beetje geluk moeten hebben.

Gelökzèllig Nuujjaor Gelukzalig, Gelukkig Nieuwjaar. Gelpsj graas Jong gras. E geraje keend Een normaal kind. Get wie Zoiets als. Waad get Wacht even. Die van Ternejje, da's getuug Die van Ternaaien, dat is getuig. Je kan iemand "krète" met een ijsje. Die ander gaat dan "giele".

Dae huit zich get oet ziene gieles Die vertelt onzin. Dae sjöd zich get in d'r gieles Die drinkt veel. Van N 50 Hieër m'ne God van Aoke, wie zit dat keend die bee! Heer mijn God van Aken, hoe zet dat kind die benen. Een uitbreiding van "mijn god! N 50 41 Övver S'nt-Piëter, neet övver Väöësj Langs waar ga je? Via spv, niet via Veurs. Ten offere goeë HV kw17 Ten offer gaan. Dat zunt gój, wèts te! Dat zunt de gój Dat zijn de goede.

Gezegd van personages in de film, de helden tegenover de bandieten. Die noemt men dan de sjlèchte. De gój kamer, de gój plaatsj De goede, beste kamer. Een sjieke woonkamer die enkel bij feestelijke gelegenheden of hoog bezoek gebruikt werd. Good keend, go vrow, goje maan Goed kind, vrouw, man. G'n göt aaf Langs de goot af. Hae liet in d'r graaf Hij ligt langs de kant van de weg, in de talud. Hae liet in 't graaf Hij ligt in het graf.

Ich bèn al driej daag graam Ik ben al drie dagen hees. Daarom werden paarden of schapen bij   of na koeien als begrazer van dit gras gebruikt.

Heej a g'n grens Hier aan de grens. E greunt, 'ne greune, 'n greun zelfst. Voor de -t bij e greunt, vergelijk met de -s in het Duits: Greunewjeg, aan d'r moe: E groeët, 'ne groeëte, 'n groeëte zelfst. Zeker als de boer nog extra bemesting toedient, is dit het jonge, eiwitrijke gras waar de koeien zich te barsten aan eten en 'buik'- of beter penspijn en 't schijt van krijgen. Dae haat veul groond Die heeft veel grond, landeigendom. Op 'ne groond, op d'r groond mod.

Go groond Goeie grond, bebouwbare aarde. Op de groskès houwe Op de dikke trom slaan. Vör de groeëte broonk houwe ze in Sint Pieëter ng groskès op raar Voor de grote processie hadden ze in Sint-Pieters-Voeren een dikke trom op wielen. Ee g'n han In de handen.

Me is neet zoe aod wie de heng, mè wie de teng Men is niet zou oud als de handen, maar als de tanden. Van d'r haas gepoept 'ne hele snelle, snel uit de voeten maken. E hael sjtök laer Een hard stuk leer Hael kalle Hard spreken, ook figuurlijk.

Hae sjnapde zich 'ne kuul en heef nao die nötse priej Hij pakte snel een stok en sloeg naar dat vieze beest. N 50 42 De houding van een douanier die zich verstopt, om op het gepaste moment tevoorschijn te springen en iemand staande te houden. Raamwerk aan de voor- en achterkant van een hooiwagen om te beletten dat hooi- of strobalen er af vallen en om te kunnen stapelen.

Men wedijverde om ter mooist te stapelen en zeker in een goed verband, zodat de geladen wagen de soms hobbelige weg naar huis overleefde. De halfwin baatte een kasteel hoeve uit met verdeling van de opbrengst tussen de heer en de uitbater. Mit hamer en bètel Met hamer en beitel. Wordt in moe nog gedaan tijdens de kermis.

Vroeger een levende haan, nu een dode gans. Doe hings Jij hangt. Niet zo kwaad bedoeld. N 50 43 Wie ouwer d'r bok, wie heller 't haoën Hoe ouder de bok, hoe harder het gewei. Es te neet maks das te voet köms hou ich dich op dieng häöën Als je niet maakt dat je weg komt, sla ik je op je kop.

E klè höpke Een klein hoopje, een klein lief kindje. Tössje häökskes Tussen haakjes. Dat liekt in wiej häök Dat ligt hangt in verre haken. Dat is nog lang niet zeker, er kan nog van alles veranderen.

Pas wanneer deze pot omviel kwam de ziel weer vrij. Ich haol, doe heuls, hae heult. Dan häöpt 't zich Dan wordt het meer. Ee g'n haor In de haren.

Hose broek , deens: Haoze sjtoppe Sokken stoppen. Haren, met hamer kloppend het zeisblad scherpen en dunner maken. V'r geunt nao heem, v'r geunt op heem a orig. We gaan naar huis. Een bezempje van 20 cm, gemaakt van dunne wortel bijeen gebonden. Dit voorwerp diende vooral om het melkgerief schoon te maken. Dat is e helt Dat is een meisje met een hard karakter. Hèl vlot Heel snel. Hel mich dat nog 'ns Doe dat nog eens voor mij. Dao heb ich op geheld Daar heb ik op gezwoegd. Hèllige nach Heilige nacht, Kerstavond, de avond voor Kertmis.

Op g'n Plaank drage ze helpe a g'n brook Op de Plank dragen ze bretellen aan de broek. Als je steeds maar vraagt voor gratis hulp kent men het woord helpen op het laatst niet meer, krijg je geen hulp meer.

Helsj zieë Begerig zijn. Zich hensjele Ruzie maken met elkaar. Ee d'r herres In de herfst. De uitgang -ter betekent boom gelijk dendro en het eng. Stamppot van drie delen aardappelen, één deel appelen en één deel gebakken uien. V'r sjtunt hie in d'r hinger We staan hier in de weg. Ich höb, doe has, haeë haet, d'r höbt. Hockse driete ee g'n bokse Hocksen schijten in hun broek, kinderscheldrijm.

Op g'n hoeke Op de hurken. Ee g'n hoes, um g'n hoes, ater g'n hoes In huis, om het huis, achter het huis. Nao g'n hoes eroet goeë Naar buiten gaan. Mienge vinger klopt wie 'n hoesklok Mijn vinger klopt als een huisklok, bij een ontstoken vinger.

Want dan komt er weer voldoende water om de molen te doen draaien. In België en Frankrijk zijn er vele plaatsnamen als Hout-si-plout. Väöl hoevaat op 'ne zak Veel gepronk. Hoevaerdigheed brink dich dèk väöl elend Opschepperij mondt dikwijls uit in ellende. Maat met een inhoud van een halve liter. Blaos mich op 't höjt Je kunt me wat. Een bos hooi in een emmer kokend water en een half uur laten trekken.

Drie maal daags een emmer in plaats van de melk. Ook nadat er medicijnen beschikbaar kwamen, werd het advies nog dikwijls gegeven. Hollender, braobender, sjpekvraeter, koekoek!

Hollander, Brabander, spekvreter, koekoek! Hae wónt op 't Hollensj Hij woont in Nederland. A g'n honestel Bij de kippenstal. D'r hook um De hoek om. Gaef 't an de hoondere Geef 't aan de kippen. Ater de hoonder a Achter de kippen aan. Zoe kraank wie enne hoonk Zo ziek als een hond. Wen's te bie d'r hoond sjlöps, dan vings te de vluë FJ Als je bij de hond slaapt, loop je de vlooien op. Slapen onder één deken, geeft dezelfde streken. Op d'r hoond kaome Zich in zijn plan vergist hebben en de gevolgen dragen.

An d'r hoond Aan de hond, maar ook: E zön dieke wèsp Zo'n dikke wesp. Tegenwoordige omschrijving van de hoornaar, omdat men de naam van het insect niet meer kent.

D'r Hösj Aanduiding van een persoon met de naam Heusschen. Hod dich, hod uch good Hou je, hou u goed. Hod dich good gezaote Hou je goed gezouten. Hae wirkt dat 't huult en mölt Hij werkt dat de stukken er af vliegen JN. Doe huuërs of doe huuësj. Dan laot ich dich get huuëre. Dan laat ik je wat weten. Luister eens hier du: Huuj d'r daag Heden ten dage, zie allewiel. Dieësdeg Wat voor een dag is het vandaag? De hoeveelste is het vandaag? Er zijn er die zeggen Dat wuur nog 'ns 'n gooi iedei Dat was nog eens een goed idee.

Onder de boeren is er onzekerheid over het feit of deze dieren "an de keu zoeke" bij de koeien melk zuigen. Ieëte make Eten klaarmaken. Noon make middageten klaarmaken. Ieng, a g'n -: Op 'n ies Op het ijs. A g'n Ing aan het Einde. Op de jaad goeë Op jacht gaan. De jaad ès op De jacht is open. Da's niks mie jaad Dat is niks meer waard. Zich get van z'ne Jaan make Veel ophef maken.

Hebs te jarpele geplaant? Heb je aardappelen geplant? Commentaar als je je schoenen uit doet en de dikke teen komt door de sok heen. Dae jas ziet oet of went d'r hoond 'm ee g'n koont hèj gehad Die jas ziet er uit alsof de hond 'm in z'n kont heeft gehad. Op de jats zieë Op stap zijn. Jetteke Haccourt-Weustenraad, kruidenierster in Veurs. Wie-te joonk waor Toen hij jong was.

Gèt va Judas nao Pilates lope Wat van Judas naar Pilatus gaan, doelloos van hier naar daar gaan, rondtoeren. Dómme kaal Domme praat. Kaal van de luuj Kletspraat. Loeëze kaal Praat om iemand om de tuin te leiden. Sjtrange kaffee Sterke koffie. Dan eerder sjpraeëke mod. Kalle wie die va Voere of wie ee Voere Spreken zoals die van 's-Gravenvoeren of zoals in 's-Gravenvoeren. Mit kalle versjteet me zich Met spreken krijgt men een goede verstandhouding.

Ich kal, doe kals, hae kalt. Neutraler dan "kap" dat misschien een beetje denigrerend is. Hae haat gènge kamaow ee Hij heeft geen fut. De gooi kamer De goede kamer. Hae haat neet väöl kamouw ee Hij is niet erg levendig. Dat is inge dae haat kamouw ee Dat is iemand die moed heeft. Café, feestzaaltje, kantine bij camping Rusticana in Moelingen.

Het begint koud te worden. Infectie na eenverwonding waarbij veel avitaal weefsel ontstaat b. Met risico op amputatie. Övver de kaoëd sjtoeë Over de koord staan, dwars liggen.

Komt van het beeld van een aangebonden koe die onwillig met een poot over het zeel aan de voorkant gaat staan, buiten haar terrein. Deze naam schijnt te wijzenop de "hebzucht" van het diertje de veldhamster. Men vergelijke met het Nederlandse "Geldwolf". Käöëte Kieëre, a g'n: Hae zaat hae kieëm Hij zei dat hij kwam, hij zei dat ie zou komen.

Kóm neet te käöt Kom niet te kortbij. Dóch de kap aaf Zet je muts af. Rochuskapel op de Plank. Went 't rent bie d'r pasjtoeër, dröppelt 't bie d'r kaplaon Wanneer het regent bij de pastoor, druppelt het bij de kapelaan, de een heeft voordeel van de voorspoed van een ander.

Aan de voorpoot groeit de binnenste teen harder en krom, aan de achterpoten is dat de buitenste teen. Kasjtieële make Kastelen maken, als er regen in de lucht hing tijdens de hooitijd, werd het hooi op kleine hoopjes ca. Zo werd enkel het bovenste deel nat, en droogde dan ook weer snel op.

Mak toch neet zoeväöl kattepoekele maak toch niet zoveel moeilijkheden, doe toch niet zo moeilijk. Króm kinger pese óch! Scheve zaken deugen ook. Kinkers, lastpaardjes met aan weerszijden een mand. Ee 's-Gravevoere nao 'n geboerte waor dat neuge daag ee ge bèd, daonao gong de vrow heure keerkgaank doeë, ummer der ierste kier dat ze op g'n sjtraot kaom.

In 's-Gravenvoeren na een geboorte was dat negen dagen in het bed, daarna ging de vrouw haar kerkgang doen, steeds de eerste keer als ze op straat kwam. Doe bès 'n groete keëts, mer doe gefs gee leech Jij bent een grote kaars, maar je geeft geen licht, gezegde tegen iemand die je in het licht staat.

Ee g'ne kelder In de kelder , d'r kelder ee De kelder in. Kelders i genne Pley, wijnmerk van Jean-Marie Ernon uit sgv. Dient dan nog als koeienvoer.

Kètte, ee g'n sgv: In de Stashaag zwierf een spook helemaal omhangen met lange koekettingen. Vroeger was er een wegje naar toe om water te gaan halen. Dit wegje lag in 't verlengde van de "Loesberggets" en men noemde het "de Keunkelgets". Op 'ne vieze kieër Eens heel onverwacht. Dao han ich neet mie nao gekaeëke Daar heb ik niet meer op gelet. E kiet havver Een korrel haver. Hae kräg zich e kiet of drie, gee kiet Hij nam zich een korrel of drie, helemaal niks.

Gee kiet vertroewe Geen greintje vertrouwen. Blief op dienge kievief Blijf op je hoede. Kermis in betekenis verruimd: Da hot v'r kirmes dan houden we een familiefeest onafhankellijk van de dorpskermis. Vör de kommuunje van d'r Zjaak zeet 'r op d'r kirmes gerope Met de communie van Jaak zijn jullie voor het feest uitgenodigd.

Kirmes ee g'n höl Kermis in de hel, als de zon schijnt terwijl het regent. Nao de kirmes naar de kermis. Ze liet 't kaof sjtoon, want 't waor tied veur nao de kirmes te goon. Het is allemaal wat zei Bet, het is me wat , en gaf de geit wat, ze liet het kalf staan, want het was tijd om naar de kermis te gaan, een versje moe dat al eens gezegd wordt in gezelschap als men even stil valt met praten.

Kirmes in de hèl Kermis in de hel, als de zon schijnt terwijl het regent. Langs gewestweg nabij Hagelstein, m richting Magis. Klabberdows, dao laog ich Plots lag ik daar. Klamme vör sjtacheledraod a g'ne paol te naegele Krammen om prikkeldraad een aan paal te nagelen. Dalik kries te klatse op dien batse Dalijk krijg je klappen op je billen.

Pierre, zèt de klauwe ee g'n aeëd, 't geit neet väöroet! Madam Vreuls van g'n Eiken zei dat vroeger tegen haar man als ze de kruiwagen langs de holle weg omhoog duwde en hij de kar trok. D'r klauw van e mèlkmassjieng De klauw is het onderdeel waaraan de vier zuigspenen zitten.

Dieke klauwe Dikke, zware stenen. E klèngt, 'ne klènge, 'n klèng zelfst. E kleesper wiefke, vröwke, menneke Een tenger wijfje, vrouwtje, mannetje. Bijna een staande uitdrukking. Zoondigse klèjer, gooj klèjer Zondagse kleren. Däör de waeëkse klèjer, wirkklèjer Door de weekse kleren, werkkleren. Vogels werden gevangen met een getralied bakje, waarvan het deksel kon dichtklappen. Ee g'n heng kletsje en op de batse of op de vot kletsje In de handen klappen en op de billen of het achterwerk slaan.

En ich de kloeëte n'op En ik maakte dat ik weg kwam. D'n örreme kloeët De arme zielepoot. De mèlk kloetsjt in zienge boek De melk klotst in zijn buik. Sjnook, sjpook, driet in d'n brook, da bès te zoondegs klook! Senterklaos, pees ee g'n haos, sjiet in d'n brook, da bès te zoondegs klook! Dóch d'ch get op d'ne klutsj Zet wat op je hoofd. Hierin komt knap van het middelnl. Laeg knabbe ater g'n raar Leg stukken hout achter de wielen.

Uitgehold stuk tak, waarin een houten pin past, en waarin vooraan een stop word gestoken. Bij comprimeren van de lucht in de buis door vooruitstoten van de pin ontstaat een overdruk. Als de stop het niet meer houdt ontstaat een knal. Ich sjtoeët mich ming knäöëk aoëpe Ik stoot me mijn handen kapot. Ich bruuj nog mit dieng knäöëk de paeren oet g'ne boom Zwijg jij ouwe!

Ik gooi nog met jouw botten de peren uit de boom. Nao g'n Knap op. Da bruje ze e knepke ee g'n sjaol Dan smijten ze een vijf centiemstuk in de schaal, bij de collecte in de mis.

Wen's te 'ne knien wils vange, mos te 'm zaot op d'r sjtoets liegke Als je een konijn wilt vangen, moet je hem zout op de staart leggen. Als je zover geraakt, kun je hem ook zo pakken, dus als je mensen of taken behoedzaam benadert, lukt het dikwijls gemakkelijker om iets voor elkaar te krijgen. Kniengshaag, a g'n, of Knienshaag: Percelen links en rechts van de de Knipkesweg, van Verloren Kost naar Kwinten. N 50 45 Doer merg en knoeëk Door merg en been.

Doe kuns get knóttere Jij kan wat mopperen. Ouwe knótterpót Oude zeurpiet. Bruuj get knule n'op 'e vuur Smijt wat stukken hout op 't vuur. Kobes ee g'ne -: Tösje twellef en eng, is aal 't koed op geng sgv Tussen twaalf en een is al het kwaad op gang, na middernacht gebeuren de slechte dingen. Is actiever dan fr: Ieëme'n op koerang zitte Iemand iets aanleren. Koers vare Wedstrijd rijden, met name fietsenrennen.

Hod dich koesj Hou je rustig. Kokeleboom sjloeë De koprol doen. Kokkerel mit sjmik Speeltol met zweep. D'r büro van de kómmieze Douanekantoor, grenskantoor. Te kommunie goeë mod. Wat haas te noe wèr agevange, konkernool? Dat mos te neet doeë, mie konkerneulke Wat heb je nu weer gedaan, deugniet? Dat moet je niet doen, mijn deugnietje.

Ich goon oeë d'r könning te voot geit Ik ga waar de koning te voet gaat, naar het toilet. Als de hoogdrachtige koe bij het liggen de binnenkant van de vagina uitstulpte besmettingsgevaar! Aeët dich e sjtök kook, krieg ich mich nog e keukske Eet je een stuk taart, neem ik mij nog een koekje. Het wordt nadien geploegd dwars op de langsvoor. Doe kals wie Pieëtres ee g'n koreente smv Jij geeft gefantaseerde informatie. Wie Powles ee g'n koreente dpl Verstrooid. Beide gezegdes lijken hun oorsprong te hebben in de "brieven van Paulus aan de Korinthiërs".

Op kot zitten Op studentenkamer wonen. Um d'r kraom Rond het huis. Krepkes mit appel Uitgebraden spekjes met appel. Die van d'r kras De vuilnisophalers. Moesj krasj verbastering van "bouger la krasse. Dooch dich 'n kravat ee Doe je een stropdas om. D'r kreeg va vèttieën achtieën De oorlog van ' Va vör d'r kreeg Van voor de 2e w. Vertèlle övver d'r groeëte kreeg va Vertellen over de grote oorlog De krengde a g'n beum Boomziekte.

Krèt d'r jóng neet Pest die jongen niet zo. Door op nadrukkelijke wijze een stuk vla op te eten, terwijl de ander geen heeft.

Dat ès de luuj krète Als iemand op verschillende manieren huis, kleren, Doe krèts, hae krèt. Zit hie 's 'ne kriebel Zet hier eens een kriebel, handtekening. Krieg dich e bölke Neem je een snoepje. Ich krieg, doe kies of doe kries, hae kiet of hae kriet. Ich ha gister 'ne breef kraege Ik heb gisteren een brief gekregen. Kried uch aaf, 't ès riestevlaam Bedien u, het is rijstevlaai.

Ook humoristisch bedoeld als er helemaal geen vlaai is. Krieg mich de vlaam 'ns Haal mij eens de vlaai. Väöësj is käöët a g'ne Krindel Veurs ligt kort bij de Krindaal. Nao kristelieër goeë Naar de catechismusles gaan.

Ich kroep kroe~p , doe kruups, hae kruupt. Oonkroed kroewe Onkruid wieden. Has te krómpiere geplaant? Als je je schoenen uit doet en de dikke teen komt door de sok heen. Wat bes doe krötteltig huuj Wat ben jij kregeling vandaag. Ee g'n krözjelesjtruuk In de kruisbessenstruiken. Zich e kruuts make. Zichzelf een kruisteken maken. Op 't kruutspeunt Op het kruispunt. Pas op, of doe kukels dao vanaaf! Pas op, of je dondert daar vanaf!

Kuulsjes, ee g'n -: Kuum kuu~~m kuumke kuu~mke: Dat is 'n kuum, die! Dat is een vrouw die altijd iets op te merken heeft. Kwaeëte a g'n heng Eeltplekken op de handen. Kwaeëte a g'n vingere Eeltplekken op de vingers. Kwaeëte oonder g'n erm Eeltplekken onder de armen gezegd van iemand die niet graag werkt.

Kwakhaag, ee g'n -: Die haant kwatsj middee Die hebben ruzie met elkaar. Kwètsj dich de krompieëre prak je de aardappelen De paere waore gaans gekwètsjt wie ich heem kaam De peren waren helemaal geplet toen ik thuis kwam.

De kapotte kat mèt de kwettelen oet De dode kat met de darmen eruit. Vör te laache Om te lachen, voor de grap. Dat waor 'nt vör te laache Dat was niet om te lachen, was ernstig, kwam hard aan. Dat zów vör te laache zieë! Dat zou om te lachen zijn, dat is belachelijk! Da laach-se dich kapot Dan lach je je dood.

E laamt, 'ne lame, 'n laam. Doe bès te sjlum veur op 't laand, doe mos 't water op Jij bent te slim voor aan wal, jij moet gaan varen. D'r lange De lange, persoonsaanduiding. E langt, 'ne lange, 'n lang. Zèt d'r tv 'ns get laanksemmer! Naamsverandering onder invloed van een verkeerde benaming op een topografische kaart.

Haol 'ns 'ne laeëpel vör d'r Zjeng Haal eens een lepel voor Jean. Doe has e fie laeëveke Jij hebt en mooi leventje, zorgenloos, hoeft niet te werken.

Laege zak Lege zak, vloeknaam. Doe les, hae laet, d'r laet. Ich laef, doe lefs, hae left. Ich laes, doe lus, hae lust. Noe haant v'r bezeuk gelaje Nu hebben we bezoek geladen, ongenood bezoek dat niet snel van opstappen weet. Laaj de kaar 'ns Laad de kar eens. Die hant get hoevaat gelaje Die hebben nogal wat hovaardigheid bij zich Da has t'm óch gelaje Dan heb je hem ook geladen. Als je hem te zeer aanhaalt, zit of loopt hij je ook in de weg.

Ich laaj, doe lits, hae lit, d'r laadt. Ich loeëd, doe loeëds, hae loeëd, v'r loeëte, d'r loeëdt. Lang mich d'r raeëk 'ns Geef mij de hark eens aan.

Da kries te èng gelangd Dan krijg je een oorvijg. E laoëk is e laoëk Een gat is een gat. Ee ge laoëk In het gat. Daeër zeet mich läöne Jullie zijn nietsnutten. Da gunt ze nao d'r dins vör e lepke te laege Dan gaan ze naar de dienst om 5 centiem in de schaal te leggen bij de offergang. Wat zuus doe gelebsjt oet! Wat zie jij er belabberd uit! An de mèlk lebsje Aan de melk likken. E lift, 'ne leve, 'n leef   zelfst. E leme huuske Een lemen huisje, vakwerkhuisje. Die ko haat de leier opvraeëte Die koe heeft de ladder opgevreten: D'r angs op e lief jage De schrik op het lijf jagen.

Zich liegke Liggen gaan. E loeëk ee d'r daag Een gat in de dag. Ich sjtoeët dat loeëk toe Ik gooi die kuil dicht, vol. D'r   loeëze sjpaele Zich dom! Ee g'n loeët In de lucht. Dörch g'n loeët Door de lucht. Dat kaof es loer het kalf is vertraagd in zijn reacties. Van dit waer waeë-s-te loer Van dit weer word je neerslachtig.

Lopen gaan, er vandoor gaan, wegrennen. Ook figuurlijk, bijvoorbeeld als het stinkt. Löts vèlt ee g'ne pöts Straks valt in de put, van uitstel komt afstel. Die va Luuk driete va truuk Een weinigzeggend rijmpje, om de draak te steken met de Luikenaars. Ich sjtoeët mich dat ee g'n maal Ik steek me dat in mijn zak. Maarja, Majja of Maj: Nao g'ne maat Naar de markt. Op g'ne maat Op de markt. Hae makt zich niks d'roet Hij laat zich er niet door uit zijn geestelijk evenwicht brengen.

Ich maak, doe maks, hae makt. Bóttermèlkse makkei is get pittiger es makkei va aafgedriejde mèlk Witte kaas gemaakt van karnemelk is wat pittiger dan witte kaas gemaakt van afgeroomde melk. Mallig de hellef Ieder de helft. Ee g'n Malt In de Malt. E gaans deel man Mannen. Manjebo a g'ne -: Liene maogt, mèh waal truuk gieve! Lenen mag, maar wel terug geven! Op een bord met drie concentrische vierkanten waarbij de zijden op de helft met elkaar verbonden zijn en de hoeken en snijpunten bezet worden met 2 x 9 speelstukken.

Bier met een scheut cola. Op ze meester kaome Ondervinden dat men niet doet wat men wil. Ouw mem Zeveraar, zeurkous. Ee Täöve hat zich ènge doeëd gemèngeld In Teuven heeft zich iemand dood geschud, als serieuze grap gezegd als iemand te lang de kaarten schud. Vooral van belang bij het koejónge waarbij ervaren spelers de kaartvolgorde van het vorige spel proberen te onthouden. Voere alaaf, Mennekesput en Kattegraaf. Voere alaaf, Oakergats en de Sjtadshaag. Voere alaaf, Sjietekamer en 't Wit Pjaard.

Oeze heemet dat es Voere, joa Voere alaaf. Refrein van het carnavalslied van De Waggellerre Als een meid of knecht in dienst genomen werd betaalde de "heer" als bezegeling van de afspraak een "mè-penning".

Dit was doorgaans een vijf-frank-stuk. Als de meid of knecht niet kwam opdagen dan moest dit geldstuk teruggegeven worden. Maar niet heus, bijvoorbeeld na een belediging of benadeling.

Wèts dich wat dae zienge mestie is? Weet jij wat zijn beroep is? Ee g'nne mèts In maart. Dan zèt v'r dem in te mids Dan plaatsen we die of hem in het midden. In te midde In het midden. Vaeër mienke Wij meenden.

Nog 'nt vör 'n miljoeën Nog niet voor een miljoen. Minuutsje of uun minuut fr: Wat d'r kop vergit mótte de bee misgaele Wat het hoofd vergeet, moeten de benen ontgelden.

Ich han d'r mismood Ik voel me mismoedig. Mit en mit haat 'n al z'n kammeraote verlaoëre Stuk voor stuk heeft hij al zijn kameraden verloren. Mit en mit és dae gaanse 'n hook groond van häöm waoëde Beetje bij beetje is dat hele stuk grond van hem geworden.

Hottentotte mjeule, v'r rije nao de meule, v'r rije nao d'r Roejebösj, op 'ne dieke kwakvrösj. Misschien wordt reidansen bedoeld. Maar ook in Moelingen gebruikt men vware voor rijden in tegenstelling tot Maastricht. Op 'ne kwakvrösj kikker zou men dan vware? Hae heef 'm piefedepaaf ee g'n moel Hij sloeg hem bam-bam op zijn bek.

Wen's te te good bès, wes te van de muus opvraete Als je te goed bent, word je door de muizen opgevreten. Twei mond laej Twee maanden geleden. D'r mond is roeëd De maan is rood. Die kreem is zich good an 't bajere in d'r mooj. Ze is nogal begaid Die zeug is zich goed aan het baden in de modder.

Ze is nogal vies. Hod dich moonter Houd je goed, houd je gezond. Moorzellig alleng Moederziel alleen. Doe vieze möp Jij viezerik! Wie mösje op 'ne haop terf Als mussen op een berg tarwe, als de kippen er bij.

Good gemötst Goed gemutst. Iemes murg kriege Iemand vermurwen. De naas nao De neus na. Op 'n naas Op de! Deep ee g'n naat Diep in de nacht. Al daag naat Elke dag nacht, altijd miserie en ellende. Rechde naeve moe Rechte, directe neven. Kóm neet te nao Kom niet te kortbij, nabij. Nao gaen zie goeë Doodgaan, sterven. Ich höb d'r hik - Ich höb d'r kik. Ich höb 'm noe - Ich höb 'm daan. Ich gieëf 'm aan - M'ne naobermaan. Versje om van de hik af te komen. Ee näögetieënhónderd en In negentienhonderd zoveel.

Hae let sjtillekes nao hij houdt er langzaam mee op. Hae haat mer näölekes gekäeke Hij heeft maar nauwelijks gekeken. Dat waor mer näölekes Dat was maar op het randje. Naovenant mit wae dat's te kals Naargelang met wie je spreekt. Dat is naovenant Dat is naargelang het uitkomt. Laeg dat neer Leg dat neer. Lot de kaar neer Kiep de slagkar neer. Ich wèt 't 'nt Ik weet het niet. Hae zaat 'nt väöl Hij zei niet veel. Kan ich och 'nt väör Kan ik ook niks aan doen. Neem dich in aat!

Greune nieëgel Magere, tengere deugniet. Met merkwaardig voorgevoegde n-, van 'ne iegel, die zelfs in het meervoud behouden blijft. De Niegel De egel, bijnaam van een vroegere kruidenierster in Moelingen. Omdat de kinderen in de winkel nergens aan mochten komen!

Op 1 april werden kinderen gestuurd om een onsje niegelzaod te kopen. De Niegel, zich bewust van haar bijnaam, werd kwaad: In d'r noeëd In de nood. Väöër zienge noemer goeë Voor zijn dienst nummer gaan, in militaire dienst gaan. Noërbrig, Noërberg of Noërbik: De grens tussen beek bik en bach beg, brig ligt ergens tussen teu en sgv.

Wat noews ee Voere? Welk nieuws in sgv? Ich weet 't nöjjernoeëts Ik weet het ternauwernood, ik weet er feitelijk niet veel van af. Speciaal bij carnaval gegeten. Hae hat zich nöts gemakt Hij heeft zich vies gemaakt. Oongenuujd is och debie Er is iemand bij die niet is uitgenodigd. Nuuj waeëk, jaor, kier Volgende week, jaar, keer. Noe bèn ich 's nuuj Nu ben ik benieuwd. Gelökzèllig Nuujjaor, de vot vol haor, de nak vol nietele, da kèns te dich 't gaans jaor kietele Nieuwjaarsrijmpje uit Moelingen.

Doch nietele zou oorspronkelijk niete neten zijn. D'r odder is dao De leeftijd is er, men heeft er de leeftijd   voor. Löts kries te èng an 'n oeër Dalijk krijg je een draai om je oren.

Löts kries te d'r get um g'n oeëre Dalijk krijg je een paar oorvijgen. Hae haat èng um g'n oeëre Hij heeft teveel alcohol gedronken. Hae waor in 'n oeër gesjaore Hij zat met de gebakken peren. Wie laat ès 't op 'n gooj oer? Hoe laat is het op een goed uurwerk? Op 'n oer kieke Op de horloge kijken. Wat oer is 't? Hoe laat is het? Een mooie tijd om naar huis te komen! Op de oer kaome Op tijd komen, klokslag. De laamp oetblaoze De petroleum lamp uitblazen, na de wiek laaggedraaid te hebben. De laamp oetdrieëne De electrische lamp uitdraaien.

Die geunt oeteree Die gaan scheiden. D'r op oetgoeë Uitgaan, stappen. Gaank oet, of korter: Ga naar buiten, of korter: Ben je je daar groter, rijker, sjieker gaan voordoen dan je bent?

Ee g'n oethaot In de lente. A g'n oethaot In de lente, bij het begin van de lente. Hae haat zich oetgehotte dat 'n 't paeëd nog 'n waeëk däöët broeke Bij de verkoop heeft hij bedongen dat hij het paard nog een week mag gebruiken. Keuns te 't oethotte? Kun je het uithouden? Tegen een luierik gezegd. Meester vör de kat oet te jage? Is die baas om de kat naar buiten te jagen? Kums te oet nao de communie? Kom je naar buiten na de communie?

Da moos te och däöre d'rväöër oetkaome Dan moet je ook durven er voor uit te komen. Op d'r oetkiek sjtoeë Op de uitkijk staan. Die koo is gaans oetgemergeld Die koe is helemaal uitgemergeld. Wie ziet dat oet mit dich? Spion wordt gevangen en misbruikt. Kim Holland wordt anaal genomen Duur: Kim Holland deepthroat gangbang Duur: Sensuele massage met een flink spuitende lul Duur: Blondje geneukt op kantoor Duur: Milf krijgt alles Duur: Dikke tieten amateur Duur: Blonde babe wordt lekker genomen Duur: Lief Aziatisch meisje neukt er op los Duur: Milf Jennyfer berijdt een jonge vent met een grote lul Duur: Uta Kohaku handjob Duur: Aletta krijgt een massage Duur: Blondje laat zich neuken door een andere vent Duur: Vuisten met een jongen Duur: Sexparty met geile sletten Duur: Braziliaanse lesbische meiden Duur: Megan luistert naar Kelly Duur: Getrouwde vrouw wordt hard geneukt in een taxi Duur: Kim Holland anaal gangbang Duur: Zoon en moeder neuken elkaar na massage Duur: Knappe blonde tiener zit in een harde gangbang Duur: Katja Kean casting Duur: Sex met milf Duur: BDSM geile italiaanse meid in een gangbang Duur: Twee blondines hebben buitenseks met 1 vent Duur: Kagney Linn Karter heeft een gangbang met 4 negers Duur: Seks met twee tieners Duur: Adana neemt grote lul Duur:

...

In d'r drieën van d'r waeëg ater 't hoes van d'r Lejeune In de draai van de weg achter het huis van Lejeune. D'r mond drieënt um g'n aeëd De maan draait om de aarde.

Went 'r dat hei gewete, hei Henske ee g'n brook gedraeëte Als hij dat had geweten, had Hansje in zijn broek gescheten. Doe bes dieng mam gedraeëte Jij bent je moeder gescheten, jij lijkt als twee druppels water op je moeder. Duuj nog mer get d'r op Duw er nog maar wat op, leg nog maar wat de nadruk op mijn fouten. Heb je een probleem? Dat duujt m'ch get Dat heeft me wat te betekenen! In d'r duuster In het donker.

Op 't Duutsj In Duitsland. A gaen zie va d'r duvel Aan de andere kant van de duivel, god weet niet waar, in the middle of nowhere.

D'r duvel mit d'r sjtoets trèkke Op zwart zaad zitten. D'r duvel sjiet ummer op de groeëtste haop 't is altijd bij de rijke dat het terecht komt. Kóm ee Kom binnen. Dao verdins te nog neet 't zaot mit op 'n eej Daar verdien je nog niet het zout op een ei mee. Doe has nog väöl kook van een eej Jij verkoopt nogal veel last. Nao g'n Eèsden op Naar Eisden. Da's va mien ège Dat is van mij, van me zelf.

Die haant 'n egterlijk keend Die hebben een achterlijk kind. Oplossing was een paar eitjes met wat suiker. Èke, g'n of de: Boterham met stroop en platte kaas, makkei.

Fort van Elbele fort van Aubin Neuf Chateau. Dat geet mit d'r èllektriek dat gaat op stroom. Volgens Boileau p. Elven heeft als Romaanse vorm Aivagne.

En Aivagne in Elven wordt tot Naivagne, Navagne. Ès die laam end de ur? Is die lamme eend de uwe? E-zelang ze ènge nuëdig hant zolang ze iemand nodig hebben. Doe bès mich ènge Jij bent me er eentje. Zich ensjele Ruzie maken met elkaar. Hae kaam 'm entaeëge Hij kwam hem tegemoet. V'r gunt 'm entaeëge Wij gaan hem tegemoet. Voor veel zelfstandigen en boeren was dit de ultieme vernedering, zich hiertoe moeten wenden voor geld of hulp.

Zelfs nu nog is het voor veel ouderen uitgesloten. Geen poetshulp of maaltijd aan huis. Ich mót de èrpel goe aafsjödde Ik moet de aardappelen gaan afschudden, hevig moeten gaan plassen. Er zijn er veel die. Hieër pasjtoeër, is dat eure hood? Heer pastoor, is dat uw hoed?

Een onderlegger voor de vlaai. Höl euver tröl Hals over kop. Maak dich evoj Maak dat je weg bent. Hae is evoj Hij is verdwenen, hij is weg. Ävver em Mai, dann wed et widder grön. Jupp Schmitz - Kölsche Karnevalshit Hae gong gaans sjtil eweg!

Hij ging er stillekes vandoor! Gaank eweg Ga weg! Ich vaar mit de faren op Ik rij met groot licht. De draad verbrandt bij het stoken van de oven. Doe dès fao Jij doet vals. Doe bès 'ne fao Jij bent een valsaard , valserik. Da's mieng faot Dat is mijn schuld. Fie waer Mooi weer. E fiengt, 'ne fienge, 'n fieng zelfst. Visweg in Noorbeek mogelijk in deze betekenis. Ich how dich op dien fikke Ik sla je op je vingers. De vlaamsgezinden zullen zelf liever vlaming zeggen. Flatte sjpreie mit de flattesjöp Koeienvlaaien in de wei met een platte schop uitspreiden.

Ich heb de flem huuj Ik heb vandaag niet veel zin. Ich fleut, doe flöts, hae flöt. Wie geet e dat floepe Hoe gaat ie dat fiksen. Vlót lope Vlug lopen, rennen. Foi, foi, foi, wat 'n deenk Foei, foei, foei, wat 'n toestand. Aeges gemakde fomme Zelf gemaakte kolengruisbriketten.

Forsj wirke Hard werken. D'r frak drieëne De jas omdraaien, binnenste buiten keren: Dao veel mienge frang Daar viel mijn frank, toen begreep ik het. Ich höb mich dizze mörge 'n goj ouwerwètse friekasej dree gehouwe Ik heb deze ochtend een goede ouderwetse omelet met spek gegeten.

Ienne-mienne-mietske, doe bès Frietske, ienne-mienne-maus, en doe bès d'raus Aftelrijmpje. Dienge gaar sjteet op Je gulp staat open. Dat is gaar of gaarets of gaaroets neet waor! Dat is helemaal niet waar! Ee g'ne gaard In de tuin.

Gaas a fong Plankgas. D'r hoond loog te gaeche De hond lag te hijgen. Ze mager es 'n gaeëd Zo mager als een bonenstaak. D'r gaele De gele.

Ich gool, doe gools, hae gool, d'r goolt. Soms hoort men als verl. A gaen zie Aan de andere kant, aan gene zijde. Nao gaen zie goeë Dood gaan, sterven. Va gaen zie Van de andere kant van de grens , Hollands, Nederlands. Ich han dich ezeu gan Ik heb je zo graag, ik hou zoveel van jou. Die man mag ik graag Dae miensj han ich gan. Zich mit ènge of mit get neet gan ha Iemand of een situatie niet graag hebben.

Ich han d'r hik, ich han d'r pik, ich han 'm gan, ich gaef 'm gan Een versje om de hik kwijt te raken met ademtechniek: A g'n garaasj Bij de garage. Dao mós-te neet nao gebieëre Daar moet je geen aandacht aan schenken.

An 't geje Aan het schoffelen. Dat zies'te aan 't geliek Dat zie je aan de gelijkenis. Me meus e bietsje gelök haa Men zou een beetje geluk moeten hebben. Gelökzèllig Nuujjaor Gelukzalig, Gelukkig Nieuwjaar. Gelpsj graas Jong gras. E geraje keend Een normaal kind. Get wie Zoiets als. Waad get Wacht even. Die van Ternejje, da's getuug Die van Ternaaien, dat is getuig.

Je kan iemand "krète" met een ijsje. Die ander gaat dan "giele". Dae huit zich get oet ziene gieles Die vertelt onzin. Dae sjöd zich get in d'r gieles Die drinkt veel. Van N 50 Hieër m'ne God van Aoke, wie zit dat keend die bee! Heer mijn God van Aken, hoe zet dat kind die benen. Een uitbreiding van "mijn god! N 50 41 Övver S'nt-Piëter, neet övver Väöësj Langs waar ga je?

Via spv, niet via Veurs. Ten offere goeë HV kw17 Ten offer gaan. Dat zunt gój, wèts te! Dat zunt de gój Dat zijn de goede. Gezegd van personages in de film, de helden tegenover de bandieten. Die noemt men dan de sjlèchte.

De gój kamer, de gój plaatsj De goede, beste kamer. Een sjieke woonkamer die enkel bij feestelijke gelegenheden of hoog bezoek gebruikt werd. Good keend, go vrow, goje maan Goed kind, vrouw, man. G'n göt aaf Langs de goot af. Hae liet in d'r graaf Hij ligt langs de kant van de weg, in de talud. Hae liet in 't graaf Hij ligt in het graf. Ich bèn al driej daag graam Ik ben al drie dagen hees. Daarom werden paarden of schapen bij   of na koeien als begrazer van dit gras gebruikt.

Heej a g'n grens Hier aan de grens. E greunt, 'ne greune, 'n greun zelfst. Voor de -t bij e greunt, vergelijk met de -s in het Duits: Greunewjeg, aan d'r moe: E groeët, 'ne groeëte, 'n groeëte zelfst. Zeker als de boer nog extra bemesting toedient, is dit het jonge, eiwitrijke gras waar de koeien zich te barsten aan eten en 'buik'- of beter penspijn en 't schijt van krijgen.

Dae haat veul groond Die heeft veel grond, landeigendom. Op 'ne groond, op d'r groond mod. Go groond Goeie grond, bebouwbare aarde. Op de groskès houwe Op de dikke trom slaan. Vör de groeëte broonk houwe ze in Sint Pieëter ng groskès op raar Voor de grote processie hadden ze in Sint-Pieters-Voeren een dikke trom op wielen.

Ee g'n han In de handen. Me is neet zoe aod wie de heng, mè wie de teng Men is niet zou oud als de handen, maar als de tanden. Van d'r haas gepoept 'ne hele snelle, snel uit de voeten maken. E hael sjtök laer Een hard stuk leer Hael kalle Hard spreken, ook figuurlijk.

Hae sjnapde zich 'ne kuul en heef nao die nötse priej Hij pakte snel een stok en sloeg naar dat vieze beest. N 50 42 De houding van een douanier die zich verstopt, om op het gepaste moment tevoorschijn te springen en iemand staande te houden.

Raamwerk aan de voor- en achterkant van een hooiwagen om te beletten dat hooi- of strobalen er af vallen en om te kunnen stapelen. Men wedijverde om ter mooist te stapelen en zeker in een goed verband, zodat de geladen wagen de soms hobbelige weg naar huis overleefde. De halfwin baatte een kasteel hoeve uit met verdeling van de opbrengst tussen de heer en de uitbater. Mit hamer en bètel Met hamer en beitel.

Wordt in moe nog gedaan tijdens de kermis. Vroeger een levende haan, nu een dode gans. Doe hings Jij hangt. Niet zo kwaad bedoeld. N 50 43 Wie ouwer d'r bok, wie heller 't haoën Hoe ouder de bok, hoe harder het gewei. Es te neet maks das te voet köms hou ich dich op dieng häöën Als je niet maakt dat je weg komt, sla ik je op je kop.

E klè höpke Een klein hoopje, een klein lief kindje. Tössje häökskes Tussen haakjes. Dat liekt in wiej häök Dat ligt hangt in verre haken. Dat is nog lang niet zeker, er kan nog van alles veranderen. Pas wanneer deze pot omviel kwam de ziel weer vrij. Ich haol, doe heuls, hae heult. Dan häöpt 't zich Dan wordt het meer. Ee g'n haor In de haren. Hose broek , deens: Haoze sjtoppe Sokken stoppen. Haren, met hamer kloppend het zeisblad scherpen en dunner maken.

V'r geunt nao heem, v'r geunt op heem a orig. We gaan naar huis. Een bezempje van 20 cm, gemaakt van dunne wortel bijeen gebonden. Dit voorwerp diende vooral om het melkgerief schoon te maken.

Dat is e helt Dat is een meisje met een hard karakter. Hèl vlot Heel snel. Hel mich dat nog 'ns Doe dat nog eens voor mij. Dao heb ich op geheld Daar heb ik op gezwoegd. Hèllige nach Heilige nacht, Kerstavond, de avond voor Kertmis. Op g'n Plaank drage ze helpe a g'n brook Op de Plank dragen ze bretellen aan de broek.

Als je steeds maar vraagt voor gratis hulp kent men het woord helpen op het laatst niet meer, krijg je geen hulp meer.

Helsj zieë Begerig zijn. Zich hensjele Ruzie maken met elkaar. Ee d'r herres In de herfst. De uitgang -ter betekent boom gelijk dendro en het eng. Stamppot van drie delen aardappelen, één deel appelen en één deel gebakken uien. V'r sjtunt hie in d'r hinger We staan hier in de weg. Ich höb, doe has, haeë haet, d'r höbt. Hockse driete ee g'n bokse Hocksen schijten in hun broek, kinderscheldrijm. Op g'n hoeke Op de hurken.

Ee g'n hoes, um g'n hoes, ater g'n hoes In huis, om het huis, achter het huis. Nao g'n hoes eroet goeë Naar buiten gaan. Mienge vinger klopt wie 'n hoesklok Mijn vinger klopt als een huisklok, bij een ontstoken vinger. Want dan komt er weer voldoende water om de molen te doen draaien. In België en Frankrijk zijn er vele plaatsnamen als Hout-si-plout. Väöl hoevaat op 'ne zak Veel gepronk. Hoevaerdigheed brink dich dèk väöl elend Opschepperij mondt dikwijls uit in ellende.

Maat met een inhoud van een halve liter. Blaos mich op 't höjt Je kunt me wat. Een bos hooi in een emmer kokend water en een half uur laten trekken. Drie maal daags een emmer in plaats van de melk.

Ook nadat er medicijnen beschikbaar kwamen, werd het advies nog dikwijls gegeven. Hollender, braobender, sjpekvraeter, koekoek! Hollander, Brabander, spekvreter, koekoek! Hae wónt op 't Hollensj Hij woont in Nederland. A g'n honestel Bij de kippenstal. D'r hook um De hoek om. Gaef 't an de hoondere Geef 't aan de kippen. Ater de hoonder a Achter de kippen aan. Zoe kraank wie enne hoonk Zo ziek als een hond.

Wen's te bie d'r hoond sjlöps, dan vings te de vluë FJ Als je bij de hond slaapt, loop je de vlooien op. Slapen onder één deken, geeft dezelfde streken. Op d'r hoond kaome Zich in zijn plan vergist hebben en de gevolgen dragen. An d'r hoond Aan de hond, maar ook: E zön dieke wèsp Zo'n dikke wesp. Tegenwoordige omschrijving van de hoornaar, omdat men de naam van het insect niet meer kent.

D'r Hösj Aanduiding van een persoon met de naam Heusschen. Hod dich, hod uch good Hou je, hou u goed. Hod dich good gezaote Hou je goed gezouten. Hae wirkt dat 't huult en mölt Hij werkt dat de stukken er af vliegen JN.

Doe huuërs of doe huuësj. Dan laot ich dich get huuëre. Dan laat ik je wat weten. Luister eens hier du: Huuj d'r daag Heden ten dage, zie allewiel. Dieësdeg Wat voor een dag is het vandaag? De hoeveelste is het vandaag? Er zijn er die zeggen Dat wuur nog 'ns 'n gooi iedei Dat was nog eens een goed idee. Onder de boeren is er onzekerheid over het feit of deze dieren "an de keu zoeke" bij de koeien melk zuigen. Ieëte make Eten klaarmaken. Noon make middageten klaarmaken.

Ieng, a g'n -: Op 'n ies Op het ijs. A g'n Ing aan het Einde. Op de jaad goeë Op jacht gaan. De jaad ès op De jacht is open. Da's niks mie jaad Dat is niks meer waard. Zich get van z'ne Jaan make Veel ophef maken. Hebs te jarpele geplaant? Heb je aardappelen geplant? Commentaar als je je schoenen uit doet en de dikke teen komt door de sok heen.

Dae jas ziet oet of went d'r hoond 'm ee g'n koont hèj gehad Die jas ziet er uit alsof de hond 'm in z'n kont heeft gehad. Op de jats zieë Op stap zijn. Jetteke Haccourt-Weustenraad, kruidenierster in Veurs. Wie-te joonk waor Toen hij jong was. Gèt va Judas nao Pilates lope Wat van Judas naar Pilatus gaan, doelloos van hier naar daar gaan, rondtoeren. Dómme kaal Domme praat. Kaal van de luuj Kletspraat. Loeëze kaal Praat om iemand om de tuin te leiden. Sjtrange kaffee Sterke koffie.

Dan eerder sjpraeëke mod. Kalle wie die va Voere of wie ee Voere Spreken zoals die van 's-Gravenvoeren of zoals in 's-Gravenvoeren. Mit kalle versjteet me zich Met spreken krijgt men een goede verstandhouding.

Ich kal, doe kals, hae kalt. Neutraler dan "kap" dat misschien een beetje denigrerend is. Hae haat gènge kamaow ee Hij heeft geen fut. De gooi kamer De goede kamer. Hae haat neet väöl kamouw ee Hij is niet erg levendig. Dat is inge dae haat kamouw ee Dat is iemand die moed heeft. Café, feestzaaltje, kantine bij camping Rusticana in Moelingen.

Het begint koud te worden. Infectie na eenverwonding waarbij veel avitaal weefsel ontstaat b. Met risico op amputatie. Övver de kaoëd sjtoeë Over de koord staan, dwars liggen. Komt van het beeld van een aangebonden koe die onwillig met een poot over het zeel aan de voorkant gaat staan, buiten haar terrein. Deze naam schijnt te wijzenop de "hebzucht" van het diertje de veldhamster. Men vergelijke met het Nederlandse "Geldwolf".

Käöëte Kieëre, a g'n: Hae zaat hae kieëm Hij zei dat hij kwam, hij zei dat ie zou komen. Kóm neet te käöt Kom niet te kortbij. Dóch de kap aaf Zet je muts af. Rochuskapel op de Plank. Went 't rent bie d'r pasjtoeër, dröppelt 't bie d'r kaplaon Wanneer het regent bij de pastoor, druppelt het bij de kapelaan, de een heeft voordeel van de voorspoed van een ander.

Aan de voorpoot groeit de binnenste teen harder en krom, aan de achterpoten is dat de buitenste teen. Kasjtieële make Kastelen maken, als er regen in de lucht hing tijdens de hooitijd, werd het hooi op kleine hoopjes ca. Zo werd enkel het bovenste deel nat, en droogde dan ook weer snel op. Mak toch neet zoeväöl kattepoekele maak toch niet zoveel moeilijkheden, doe toch niet zo moeilijk.

Króm kinger pese óch! Scheve zaken deugen ook. Kinkers, lastpaardjes met aan weerszijden een mand. Ee 's-Gravevoere nao 'n geboerte waor dat neuge daag ee ge bèd, daonao gong de vrow heure keerkgaank doeë, ummer der ierste kier dat ze op g'n sjtraot kaom. In 's-Gravenvoeren na een geboorte was dat negen dagen in het bed, daarna ging de vrouw haar kerkgang doen, steeds de eerste keer als ze op straat kwam.

Doe bès 'n groete keëts, mer doe gefs gee leech Jij bent een grote kaars, maar je geeft geen licht, gezegde tegen iemand die je in het licht staat. Ee g'ne kelder In de kelder , d'r kelder ee De kelder in. Kelders i genne Pley, wijnmerk van Jean-Marie Ernon uit sgv. Dient dan nog als koeienvoer. Kètte, ee g'n sgv: In de Stashaag zwierf een spook helemaal omhangen met lange koekettingen.

Vroeger was er een wegje naar toe om water te gaan halen. Dit wegje lag in 't verlengde van de "Loesberggets" en men noemde het "de Keunkelgets". Op 'ne vieze kieër Eens heel onverwacht. Dao han ich neet mie nao gekaeëke Daar heb ik niet meer op gelet. E kiet havver Een korrel haver. Hae kräg zich e kiet of drie, gee kiet Hij nam zich een korrel of drie, helemaal niks.

Gee kiet vertroewe Geen greintje vertrouwen. Blief op dienge kievief Blijf op je hoede. Kermis in betekenis verruimd: Da hot v'r kirmes dan houden we een familiefeest onafhankellijk van de dorpskermis.

Vör de kommuunje van d'r Zjaak zeet 'r op d'r kirmes gerope Met de communie van Jaak zijn jullie voor het feest uitgenodigd. Kirmes ee g'n höl Kermis in de hel, als de zon schijnt terwijl het regent. Nao de kirmes naar de kermis. Ze liet 't kaof sjtoon, want 't waor tied veur nao de kirmes te goon. Het is allemaal wat zei Bet, het is me wat , en gaf de geit wat, ze liet het kalf staan, want het was tijd om naar de kermis te gaan, een versje moe dat al eens gezegd wordt in gezelschap als men even stil valt met praten.

Kirmes in de hèl Kermis in de hel, als de zon schijnt terwijl het regent. Langs gewestweg nabij Hagelstein, m richting Magis. Klabberdows, dao laog ich Plots lag ik daar. Klamme vör sjtacheledraod a g'ne paol te naegele Krammen om prikkeldraad een aan paal te nagelen. Dalik kries te klatse op dien batse Dalijk krijg je klappen op je billen. Pierre, zèt de klauwe ee g'n aeëd, 't geit neet väöroet!

Madam Vreuls van g'n Eiken zei dat vroeger tegen haar man als ze de kruiwagen langs de holle weg omhoog duwde en hij de kar trok. D'r klauw van e mèlkmassjieng De klauw is het onderdeel waaraan de vier zuigspenen zitten. Dieke klauwe Dikke, zware stenen. E klèngt, 'ne klènge, 'n klèng zelfst.

E kleesper wiefke, vröwke, menneke Een tenger wijfje, vrouwtje, mannetje. Bijna een staande uitdrukking. Zoondigse klèjer, gooj klèjer Zondagse kleren. Däör de waeëkse klèjer, wirkklèjer Door de weekse kleren, werkkleren. Vogels werden gevangen met een getralied bakje, waarvan het deksel kon dichtklappen.

Ee g'n heng kletsje en op de batse of op de vot kletsje In de handen klappen en op de billen of het achterwerk slaan. En ich de kloeëte n'op En ik maakte dat ik weg kwam. D'n örreme kloeët De arme zielepoot. De mèlk kloetsjt in zienge boek De melk klotst in zijn buik. Sjnook, sjpook, driet in d'n brook, da bès te zoondegs klook! Senterklaos, pees ee g'n haos, sjiet in d'n brook, da bès te zoondegs klook! Dóch d'ch get op d'ne klutsj Zet wat op je hoofd. Hierin komt knap van het middelnl.

Laeg knabbe ater g'n raar Leg stukken hout achter de wielen. Uitgehold stuk tak, waarin een houten pin past, en waarin vooraan een stop word gestoken. Bij comprimeren van de lucht in de buis door vooruitstoten van de pin ontstaat een overdruk. Als de stop het niet meer houdt ontstaat een knal. Ich sjtoeët mich ming knäöëk aoëpe Ik stoot me mijn handen kapot. Ich bruuj nog mit dieng knäöëk de paeren oet g'ne boom Zwijg jij ouwe! Ik gooi nog met jouw botten de peren uit de boom. Nao g'n Knap op.

Da bruje ze e knepke ee g'n sjaol Dan smijten ze een vijf centiemstuk in de schaal, bij de collecte in de mis. Wen's te 'ne knien wils vange, mos te 'm zaot op d'r sjtoets liegke Als je een konijn wilt vangen, moet je hem zout op de staart leggen.

Als je zover geraakt, kun je hem ook zo pakken, dus als je mensen of taken behoedzaam benadert, lukt het dikwijls gemakkelijker om iets voor elkaar te krijgen. Kniengshaag, a g'n, of Knienshaag: Percelen links en rechts van de de Knipkesweg, van Verloren Kost naar Kwinten. N 50 45 Doer merg en knoeëk Door merg en been. Doe kuns get knóttere Jij kan wat mopperen.

Ouwe knótterpót Oude zeurpiet. Bruuj get knule n'op 'e vuur Smijt wat stukken hout op 't vuur. Kobes ee g'ne -: Tösje twellef en eng, is aal 't koed op geng sgv Tussen twaalf en een is al het kwaad op gang, na middernacht gebeuren de slechte dingen. Is actiever dan fr: Ieëme'n op koerang zitte Iemand iets aanleren.

Koers vare Wedstrijd rijden, met name fietsenrennen. Hod dich koesj Hou je rustig. Kokeleboom sjloeë De koprol doen. Kokkerel mit sjmik Speeltol met zweep. D'r büro van de kómmieze Douanekantoor, grenskantoor. Te kommunie goeë mod. Wat haas te noe wèr agevange, konkernool? Dat mos te neet doeë, mie konkerneulke Wat heb je nu weer gedaan, deugniet? Dat moet je niet doen, mijn deugnietje. Ich goon oeë d'r könning te voot geit Ik ga waar de koning te voet gaat, naar het toilet.

Als de hoogdrachtige koe bij het liggen de binnenkant van de vagina uitstulpte besmettingsgevaar! Aeët dich e sjtök kook, krieg ich mich nog e keukske Eet je een stuk taart, neem ik mij nog een koekje. Het wordt nadien geploegd dwars op de langsvoor. Doe kals wie Pieëtres ee g'n koreente smv Jij geeft gefantaseerde informatie. Wie Powles ee g'n koreente dpl Verstrooid. Beide gezegdes lijken hun oorsprong te hebben in de "brieven van Paulus aan de Korinthiërs".

Op kot zitten Op studentenkamer wonen. Um d'r kraom Rond het huis. Krepkes mit appel Uitgebraden spekjes met appel. Die van d'r kras De vuilnisophalers. Moesj krasj verbastering van "bouger la krasse. Dooch dich 'n kravat ee Doe je een stropdas om. D'r kreeg va vèttieën achtieën De oorlog van ' Va vör d'r kreeg Van voor de 2e w. Vertèlle övver d'r groeëte kreeg va Vertellen over de grote oorlog De krengde a g'n beum Boomziekte.

Krèt d'r jóng neet Pest die jongen niet zo. Door op nadrukkelijke wijze een stuk vla op te eten, terwijl de ander geen heeft. Dat ès de luuj krète Als iemand op verschillende manieren huis, kleren, Doe krèts, hae krèt.

Zit hie 's 'ne kriebel Zet hier eens een kriebel, handtekening. Krieg dich e bölke Neem je een snoepje. Ich krieg, doe kies of doe kries, hae kiet of hae kriet. Ich ha gister 'ne breef kraege Ik heb gisteren een brief gekregen. Kried uch aaf, 't ès riestevlaam Bedien u, het is rijstevlaai.

Ook humoristisch bedoeld als er helemaal geen vlaai is. Krieg mich de vlaam 'ns Haal mij eens de vlaai. Väöësj is käöët a g'ne Krindel Veurs ligt kort bij de Krindaal. Nao kristelieër goeë Naar de catechismusles gaan. Ich kroep kroe~p , doe kruups, hae kruupt. Oonkroed kroewe Onkruid wieden. Has te krómpiere geplaant? Als je je schoenen uit doet en de dikke teen komt door de sok heen. Wat bes doe krötteltig huuj Wat ben jij kregeling vandaag. Ee g'n krözjelesjtruuk In de kruisbessenstruiken.

Zich e kruuts make. Zichzelf een kruisteken maken. Op 't kruutspeunt Op het kruispunt. Pas op, of doe kukels dao vanaaf! Pas op, of je dondert daar vanaf! Kuulsjes, ee g'n -: Kuum kuu~~m kuumke kuu~mke: Dat is 'n kuum, die!

Dat is een vrouw die altijd iets op te merken heeft. Kwaeëte a g'n heng Eeltplekken op de handen. Kwaeëte a g'n vingere Eeltplekken op de vingers. Kwaeëte oonder g'n erm Eeltplekken onder de armen gezegd van iemand die niet graag werkt.

Kwakhaag, ee g'n -: Die haant kwatsj middee Die hebben ruzie met elkaar. Kwètsj dich de krompieëre prak je de aardappelen De paere waore gaans gekwètsjt wie ich heem kaam De peren waren helemaal geplet toen ik thuis kwam. De kapotte kat mèt de kwettelen oet De dode kat met de darmen eruit. Vör te laache Om te lachen, voor de grap.

Dat waor 'nt vör te laache Dat was niet om te lachen, was ernstig, kwam hard aan. Dat zów vör te laache zieë! Dat zou om te lachen zijn, dat is belachelijk! Da laach-se dich kapot Dan lach je je dood.

E laamt, 'ne lame, 'n laam. Doe bès te sjlum veur op 't laand, doe mos 't water op Jij bent te slim voor aan wal, jij moet gaan varen. D'r lange De lange, persoonsaanduiding. E langt, 'ne lange, 'n lang. Zèt d'r tv 'ns get laanksemmer! Naamsverandering onder invloed van een verkeerde benaming op een topografische kaart. Haol 'ns 'ne laeëpel vör d'r Zjeng Haal eens een lepel voor Jean.

Doe has e fie laeëveke Jij hebt en mooi leventje, zorgenloos, hoeft niet te werken. Laege zak Lege zak, vloeknaam. Doe les, hae laet, d'r laet. Ich laef, doe lefs, hae left. Ich laes, doe lus, hae lust. Noe haant v'r bezeuk gelaje Nu hebben we bezoek geladen, ongenood bezoek dat niet snel van opstappen weet.

Laaj de kaar 'ns Laad de kar eens. Die hant get hoevaat gelaje Die hebben nogal wat hovaardigheid bij zich Da has t'm óch gelaje Dan heb je hem ook geladen. Als je hem te zeer aanhaalt, zit of loopt hij je ook in de weg. Ich laaj, doe lits, hae lit, d'r laadt. Ich loeëd, doe loeëds, hae loeëd, v'r loeëte, d'r loeëdt.

Lang mich d'r raeëk 'ns Geef mij de hark eens aan. Da kries te èng gelangd Dan krijg je een oorvijg. E laoëk is e laoëk Een gat is een gat. Ee ge laoëk In het gat. Daeër zeet mich läöne Jullie zijn nietsnutten. Da gunt ze nao d'r dins vör e lepke te laege Dan gaan ze naar de dienst om 5 centiem in de schaal te leggen bij de offergang.

Wat zuus doe gelebsjt oet! Wat zie jij er belabberd uit! An de mèlk lebsje Aan de melk likken. E lift, 'ne leve, 'n leef   zelfst.

E leme huuske Een lemen huisje, vakwerkhuisje. Die ko haat de leier opvraeëte Die koe heeft de ladder opgevreten: D'r angs op e lief jage De schrik op het lijf jagen. Zich liegke Liggen gaan. E loeëk ee d'r daag Een gat in de dag. Ich sjtoeët dat loeëk toe Ik gooi die kuil dicht, vol. D'r   loeëze sjpaele Zich dom! Ee g'n loeët In de lucht. Dörch g'n loeët Door de lucht.

Dat kaof es loer het kalf is vertraagd in zijn reacties. Van dit waer waeë-s-te loer Van dit weer word je neerslachtig. Lopen gaan, er vandoor gaan, wegrennen.

Ook figuurlijk, bijvoorbeeld als het stinkt. Löts vèlt ee g'ne pöts Straks valt in de put, van uitstel komt afstel. Die va Luuk driete va truuk Een weinigzeggend rijmpje, om de draak te steken met de Luikenaars. Ich sjtoeët mich dat ee g'n maal Ik steek me dat in mijn zak.

Maarja, Majja of Maj: Nao g'ne maat Naar de markt. Op g'ne maat Op de markt. Hae makt zich niks d'roet Hij laat zich er niet door uit zijn geestelijk evenwicht brengen. Ich maak, doe maks, hae makt. Bóttermèlkse makkei is get pittiger es makkei va aafgedriejde mèlk Witte kaas gemaakt van karnemelk is wat pittiger dan witte kaas gemaakt van afgeroomde melk. Mallig de hellef Ieder de helft.

Ee g'n Malt In de Malt. E gaans deel man Mannen. Manjebo a g'ne -: Liene maogt, mèh waal truuk gieve! Lenen mag, maar wel terug geven! Op een bord met drie concentrische vierkanten waarbij de zijden op de helft met elkaar verbonden zijn en de hoeken en snijpunten bezet worden met 2 x 9 speelstukken.

Bier met een scheut cola. Op ze meester kaome Ondervinden dat men niet doet wat men wil. Ouw mem Zeveraar, zeurkous. Ee Täöve hat zich ènge doeëd gemèngeld In Teuven heeft zich iemand dood geschud, als serieuze grap gezegd als iemand te lang de kaarten schud. Vooral van belang bij het koejónge waarbij ervaren spelers de kaartvolgorde van het vorige spel proberen te onthouden. Voere alaaf, Mennekesput en Kattegraaf.

Voere alaaf, Oakergats en de Sjtadshaag. Voere alaaf, Sjietekamer en 't Wit Pjaard. Oeze heemet dat es Voere, joa Voere alaaf. Refrein van het carnavalslied van De Waggellerre Als een meid of knecht in dienst genomen werd betaalde de "heer" als bezegeling van de afspraak een "mè-penning". Dit was doorgaans een vijf-frank-stuk.

Als de meid of knecht niet kwam opdagen dan moest dit geldstuk teruggegeven worden. Maar niet heus, bijvoorbeeld na een belediging of benadeling. Wèts dich wat dae zienge mestie is?

Weet jij wat zijn beroep is? Ee g'nne mèts In maart. Dan zèt v'r dem in te mids Dan plaatsen we die of hem in het midden. In te midde In het midden. Vaeër mienke Wij meenden. Nog 'nt vör 'n miljoeën Nog niet voor een miljoen. Minuutsje of uun minuut fr: Wat d'r kop vergit mótte de bee misgaele Wat het hoofd vergeet, moeten de benen ontgelden. Ich han d'r mismood Ik voel me mismoedig. Mit en mit haat 'n al z'n kammeraote verlaoëre Stuk voor stuk heeft hij al zijn kameraden verloren.

Mit en mit és dae gaanse 'n hook groond van häöm waoëde Beetje bij beetje is dat hele stuk grond van hem geworden. Hottentotte mjeule, v'r rije nao de meule, v'r rije nao d'r Roejebösj, op 'ne dieke kwakvrösj. Misschien wordt reidansen bedoeld. Maar ook in Moelingen gebruikt men vware voor rijden in tegenstelling tot Maastricht. Op 'ne kwakvrösj kikker zou men dan vware? Hae heef 'm piefedepaaf ee g'n moel Hij sloeg hem bam-bam op zijn bek.

Wen's te te good bès, wes te van de muus opvraete Als je te goed bent, word je door de muizen opgevreten. Twei mond laej Twee maanden geleden. D'r mond is roeëd De maan is rood. Die kreem is zich good an 't bajere in d'r mooj. Lesbische milfjes gaan in ondertrouw. Joost krijgt per ongeluk een stijve van zijn stiefmoeder.

Jochie vervult zijn fantasie met geile oma. Chloe showt haar nieuwe lingerie setje. The art of licking pussy. Masturberende Chloe word verrast door een dikke lul. Sexy mature 47 heeft een oogje op de timmerman. Nederlandse oma word keihard geneukt. Meisjes plagen kutjes vragen. Zuigen op een harde clit. Vriendinnetjes bezorgen elkaar een intens orgasme. Tiener sletje bespied bejaarde man. Megan is dol op mooie, ronde pramen.

Kleindochter beloond opa voor zijn harde werk. Let me play with your tits before we go fucking. De definitie van de liefde bedrijven. Zwaar oversext jochie gaat tekeer op oma. Spaanse pik vs Spaanse milf. Een lekkere facial voor lantina milf Monique. Zusje laat zich aan zoete doosje likken. Klein mooi kutje genomen op de massage tafel.

Lola and Vanessa Pool Sextape.


Dikke bruine tieten tantra massage sittard

  • Je kan iemand "krète" met een ijsje. Doe bès mich 'n aos Jij bent een onnozelaar.
  • Lekker pijpen en beffen geile pjes gratis
  • Vertèlle övver d'r groeëte kreeg va Vertellen over de grote oorlog
  • 497

Spuitende mannen prive dames brabant